קצב גידול האוכלוסייה יורד

למרות הגידול הכללי באוכלוסייה, בעשורים האחרונים חלה ירידה בקצב גידול האוכלוסייה – משיעור ממוצע שנתי של 1.65% בראשית שנות התשעים ל-1.2% בסוף שנות האלפיים. זו ירידה של 27% בקצב גידול האוכלוסייה בין 1992 ל-2010. קיים קשר הדוק בין המצב הכלכלי של המדינות ובין קצב גידול האוכלוסייה שלהן: קצב גידול האוכלוסייה במדינות המתפתחות גבוה פי שניים עד שלושה מקצב גידול האוכלוסייה במדינות המפותחות.
 
הירידה הכלל-עולמית בקצב גידול האוכלוסייה משמעה עלייה מתונה יותר בגודל האוכלוסייה האנושית, אשר עשויה להתייצב ולמנות בשנת 2100 10 מיליארד איש (או"ם 2011).
קצב גידול האוכלוסייה

מקורות ומידע נוסף

(UNEP (2011). Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012) Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi

מאגר הידע