שוניות אלמוגים הן מערכות אקולוגיות עשירות מאוד במגוון ביולוגי ובעלות ערך אקולוגי, כלכלי ותרבותי רב. לדאבוננו, גורמים רבים מאיימים בעשורים האחרונים על המשך קיומן של שוניות האלמוגים המשותף לכל הגורמים, ישירים ועקיפים, הוא היותם תוצר של הוא פעילות האדם.
 
דו"ח 'שוניות בסכנה' (2011) הוא פרויקט של מכון 'משאבי הטבע בעולם' (World Resources Institute - WRI) בשיתוף עם גורמי מחקר וניטור אמריקאים ובין-לאומיים. הדו"ח מסווג את שוניות העולם לפי מידת הסיכון שאליו הן חשופות ומתעד את גורמי הסיכון השונים. הדו"ח גם מספק הערכות על עתיד שוניות האלמוגים במצב שבו לא יחול שינוי דרמטי במדיניות העולמית והמקומית. הדו"ח קורא לקובעי מדיניות לנקוט פעולות להצלת עתידן של השוניות.
מפה של שוניות מאויימות ברחבי העולם

דו"ח "שוניות בסכנה" (2011) מצביע על הממצאים הבאים:

בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית ברמת האיום על שוניות האלמוגים בעולם

בעשור האחרון חלה עלייה ממוצעת של 30% במידת האיום על שוניות. עלייה זו נובעת מעלייה בכל גורמי הסיכון והיא תועדה בכל האזורים בעולם. הגורם העיקרי הוא עלייה של 80% בהשפעה של דיג יתר, בעיקר באוקיינוס השקט ובאוקיינוס ההודי. שינוי זה הוא בעיקר תוצאה של עלייה בשיעור תצרוכת המזון עקב גידול אוכלוסיית העולםהשינוי הנמוך ביותר נמדד באוסטרליה.

רוב השוניות בעולם נפגעו כתוצאה מפעילות האדם

גרף גורמי נזק לשוניות אלמוגים. האיור משמאל מאת: קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב. הנתונים מתוך: דו"ח WRI, Reefs At Risk Revisited

יותר מ-60% משוניות האלמוגים נמצאות תחת איום מיידי וישיר, ממקור אזורי (local) אחד לפחות. הסיבות העיקריות לפגיעה בשוניות הן דיג יתר, פיתוח חופים, זיהום מהיבשה וזיהום הים, שמקורו בספינות, אסדות נפט וגז ועוד. 75% מהשוניות בעולם מאוימות על ידי שילוב של נזק מקומי ושל עקה תרמית (התחממות).

השוניות שנפגעו ביותר מאיומים מקומיים נמצאות בדרום-מזרח אסיה

גרף שוניות מאויימות ומאויימות מאוד באתרים שונים בעולם. האיור משמאל מאת: קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב. הנתונים מתוך: דו"ח WRI, Reefs At Risk Revisited

הדו"ח סיווג את השוניות בעולם לפי מידת האיום מגורם מקומי: לא מאוימות, מאוימות ומאוימות מאוד. בדרום-מזרח אסיה כמעט 95% מהשוניות מאוימות, ושתי המדינות שבהן נמצאות השוניות המאוימות ביותר הן אינדונזיה והפיליפינים. באוקיינוס האטלנטי מעל ל-75% מהשוניות מאוימות, באוקיינוס ההודי ובמזרח התיכון מעל ל-65% מהשוניות , ובאוקיינוס השקט כמעט 50% מהשוניות נמצאות תחת איום. השוניות השמורות ביותר נמצאות באוסטרליה – רק 14% מהן מאוימות ואחוז נוסף של שוניות נמצאות תחת איום כבד.

שינויי אקלים ושינויים בהרכב הכימי של האוקיינוסים מהווים איום משמעותי

גרף החמצת אוקיינוסים

עלייה בריכוזי פחמן דו-חמצני וגזי חממה אחרים באטמוספרה גורמת להתחממות של האטמוספרה, וכתוצאה מכך גם לעליית טמפרטורת פני הים. טמפרטורה גבוהה של פני הים גורמת לתופעה של הלבנת האלמוגים (לינק), הגורמים במקרים קיצוניים גם למותם של האלמוגים. אירועים קיצוניים פחות מחלישים את האלמוגים ופוגעים ביכולתם להתרבות, לגדול ולהשקיע שלד והופכים אותם לפגיעים יותר למחלות. תדירות אירועי ההלבנה עלתה בכל האזורים. על פי חלק מההערכות, אם העלייה בפליטת גזי החממה תימשך בקצב הנוכחי, עד לשנות השלושים של המאה ה-21 ייחוו כמחצית מהשוניות עקות חום קשות בתדירות גבוהה, ועד לשנות החמישים כ-95% מהשוניות יהיו במצב זה. אמנם אלמוגים מסוגלים להתאושש מעקות חום, אבל רמות גבוהות כאלו עלולות לגרום לנזקים בלתי-הפיכים. העלייה ברמות פחמן דו-חמצני באוקיינוסים גורמת גם לשינויים בהרכב הכימי של האוקיינוסים ולעלייה בחומציות מי הים. חומציות המים פוגעת ביכולתם של האלמוגים להשקיע את השלד הסידני שיוצר את המבנה הקשיח של האלמוג ושל השונית כולה. ניסויים שנערכו בתנאי מעבדה מצאו ירידה של 20 עד 50 אחוזים בהשקעת שלד על ידי אלמוגים ברמות החומציות שצפויות להתפתח בשנת 2050. ההשפעה המשולבת של עליית טמפרטורת מי הים ושל החמצתו תגרום ל-90% מהשוניות בעולם להיות מאוימות עד לשנת 2030, אם לא יהיה שינוי בלחצים המקומיים.

כרבע משוניות העולם נמצאות באזורים מוגנים, אך רבים מהם אינם יעילים או שהם מספקים הגנה חלקית

גרף אזורים ימיים מוגנים. האיור משמאל מאת: קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב.  הנתונים מתוך: דו"ח WRI, Reefs At Risk Revisited

27% מהשוניות ממוקמות באזורים ימיים מוגנים (אי"מ), אך רק 4% נמצאות באזורים של שמורות מוגנות היטב והיתר באזורים שמנוהלים ברמה מקומית או באתרים שבהם ההנהלה שולטת רק בגורמים מסוימים. 73% מהשוניות אינן מוגנות כלל. רוב השוניות המוגנות נמצאות באוסטרליה.


מאגר הידע