תרחישי ה-IPCC

בכל משפחה של תרחישים מספר תרחישים אפשריים. לדוגמה, משפחת התרחישים A1 מחולקת לשלוש קבוצות המתארות כיוונים אלטרנטיביים של שינוי טכנולוגי במערכות האנרגיה: 
1. ניצול אינטנסיבי של דלקים מחצביים (A1FI); 
2. מקורות אנרגיה אלטרנטיביים שאינם תלויים בדלקים מחצביים (A1T); 
3. איזון ושילוב בין מקורות אנרגיה שונים, מתכלים ומתחדשים (A1B). 


מאגר הידע