ישנם שלושה טיעונים עיקריים לחשיבות של טיפוח הטבע בעיר:
 1. שיפור איכות החיים בעיר.
 2. מפגש בין האדם לטבע בעיר.
 3. צמצום ההשפעות השליליות של העיר על מערכות אקולוגיות מחוצה לה.

אין ספק כי הטבע העירוני תורם שירותי מערכת אקולוגית רבים.
הצמחייה בעיר מסייעת ל:
 • איכות האוויר (ריאות ירוקות) - בקליטת גזי חממה ומזהמים ותורמת לשיפור איכות האוויר בעיר. 
 • תורמת להפחתה של אפקט אי-החום העירוני באופן ישיר על ידי הצללה על משטחים סופגי חום ובאופן עקיף על ידי דיות (אידוי מים מצמחים) וקירור האוויר.
 • מחיצות צפופות של עצים ושיחים מפחיתות זיהום רעש.
 • הצמחייה מסייעת למניעת שחיקה של קרקע; השטחים הפתוחים מגבירים את ספיגת מי הגשמים ותורמים לשיפור הניקוז.
הטבע בעיר תורם לשיפור איכות החיים בעיר והוא בעל ערך אסטטי וערך נופי:
 • שטחים ירוקים משפיעים על הבריאות הפיזית והנפשית של הקהילה העירונית כולה. הימצאותם של שטחים ירוקים בעיר מפחיתה לחצים, משפרת את יכולת הריכוז, מחזקת את המערכת החיסונית, מעודדת את העיסוק בספורט ומספקת שקט ומרגוע.
 • הטבע מהווה מרכיב חשוב בתהליכים כלכליים וחברתיים. שטחים ירוקים מעלים את רמת החיים הכללית בעיר, מונעים "בריחה" של שכבות חזקות אל הפרברים ותורמים לחיזוקן של שכבות מוחלשות.
 • איכות הסביבה בעיר היא אחד ממרכיבי המפתח בתהליך הצמיחה הכלכלית של ערים ומהווה גורם חשוב במשיכת משקיעים.
 • שטחים עירוניים ירוקים יוצרים תשתית להתפתחות של חברה ותרבות עירונית ויכולים להגביר את תחושת הזהות והשייכות לקהילה.
 • הטבע הוא בעל חשיבות לבריאותם הגופנית והנפשית של התושבים.
 • הטבע יכול לשמש ככלי חינוכי ממדרגה ראשונה. הטבע בעיר, אם עץ בודד ואם פארק רחב מימדים, מאפשר מפגש של האדם עם הטבע.
 • קיומו של הטבע בעיר מאפשר לתושבי העיר מפגשים עם הטבע בתחומי העיר ומוריד את הלחץ לצאת ולנפוש במערכות אקולוגיות שמחוץ לעיר.
 • הטבע בעיר יכול לשמש סביבת למידה לחינוך מדעי ולחינוך סביבתי גם יחד. הטבע יכול להיות מוקד לתהליך חינוכי המשלב פליאה, למידה ופיתוח כישורים אינטלקטואליים. אנשים בכלל וילדים בפרט נוטים להתעניין ביצורים חיים. גם האדישים ביותר יכולים לצאת מאדישותם אם המתווך (מדריך, מורה או כל אחד אחר) מפנה את תשומת לבם לתופעות טבע שונות.
 • הטבע, ובייחוד בעלי חיים, מוכרים בספרות הפסיכולוגית כמושא לרגשות, חיוביים בדרך כלל, של ילדים ונוער.
 • היבט חינוכי אחר של הלימוד בטבע הוא קידום החינוך הסביבתי. ההצלחה של המאבק לשימור מגוון ביולוגי תלויה ביכולת לגייס תמיכה ציבורית נרחבת לכך. המפגש עם הטבע בעיר מאפשר לפתח יחס חיובי כלפי הטבע, להכיר את הטבע באופן אישי וקרוב ולאמץ תפיסה שבה כל אחד נושא באחריות לגורל המגוון הביולוגי באופן מקומי ובאופן גלובלי. חשוב להעביר את המסר שאותם תהליכים אקולוגיים שרואים בסרטי הטבע מתרחשים גם בחצר האחורית של כל בית בעיר (אולי עם משתתפים פחות כריזמטיים...נמלים במקום נמרים). 

מאגר הידע