המנצלים העירוניים הם הקבוצה השלישית באופי התגובה של מינים לעיר. אלו מינים שפיתחו תלות במשאבים שמסופקים על ידי האדם או פעילותו ומשגשגים לצד האדם בערים. סילוקם של טורפים גדולים מהמערכת בשילוב עם שפע המזון המסופק בידי בני אדם מאפשר להם להגיע לצפיפות אוכלוסין אדירה. תפוצתם אינה תלויה בסוג הצמחייה בעיר או בפיזור שלה.

מנצלים עירוניים הם חלק מעולם החי והצומח ההומוגני ביותר בעולם. שלא כמו מינים סתגלנים המייצגים, בדרך כלל, מינים מבתי גידול סמוכים לעיר שתפסו את מקומם בשלבים מוקדמים של התפתחות חברת הצומח העירונית, מנצלים עירוניים כוללים קבוצת מינים קטנה מאוד, זהה במקומות שונים בעולם, שהסתגלו לסביבה העירונית שעברה שינויים קיצוניים. בית גידול עירוני דומה בדרך כלל יותר לבתי גידול עירוניים אחרים בכל העולם מאשר לכל בית גידול טבעי סמוך לו.

כדי לבחון מהן התכונות המאפשרות לציפורים להפוך לנצלנים עירוניים, בחרו סלעית קרק ואחרים לבחון את התכונות של מספר מיני ציפורים המוגדרים בספרות כנצלנים עירוניים: דרור הבית (Passer domesticus), עורב אפור (Corvus corone), יונת סלעים (Columba livia) ו צוצלת (Stretopelia senegalensis). כל ארבעת המינים היו המינים היחידים שנצפו בחמישה אתרים  שנדגמו במרכז העיר ירושלים ואף הופיעו במספרים גדולים באזורים נוספים בעיר. החוקרים מצאו שמינים נצלנים הם מינים חברתיים יותר וישיבים יותר מאשר מינים סתגלנים. החברתיות מקנה יתרון בהתגוננות מפני טורפים ובתחרות על מזון עם מינים אחרים.
הישיבות (Sedentariness) מאפשרת לפרטים להגן על תחומי מחיה ועל אתרי חיפוש מזון במשך כל השנה ואף להשתלט על שטחים חדשים. זאת בניגוד למינים נודדים שנאלצים למצוא אתרים חדשים מדי שנה. בהתאם לכך מצאו שאחוז המינים הנודדים מתוך כלל המינים גדל עם הירידה במידת העיור.

ונקים מלווי אדם שהפכו לנצלנים עירוניים הם עכבר הבית (Mus musculus) ושני מיני חולדה (Rattus rattus  ו-Rattus norvegicus). מבין החרקים התיקן האמריקאי (Periplaneta americana) הוא דוגמה מובהקת לנצלן עירוני.

צמחים מנצלים הם בדרך כלל מיני מעזבות המסוגלים לשאת רמות עקה גבוהות. לרוב אלו מיני עשבוניים ורב-שנתיים המופצים על ידי הרוח ומסוגלים להשתלט על אזורים מסחריים, תעשייתיים ושטחים נטושים או לגדול בין מרצפות וסביב מדרכות. תכונות אופייניות כוללות עמידות בפני רמיסה ויכולת לגדול באדמות דחוסות וסיבולת טובה בפני זיהום ורמות גבוהות של אלקליות וחנקן בקרקע. 


מקורות ומידע נוסף

Kark S., Iwaniuk A., Schalimtzek A and Banker E. (2006). Living in the city:
can anyone become an 'urban exploiter'? Journal of Biogeography 1-14

מאגר הידע