עד לימי הביניים למרבית הערים היה גבול ברור – חומה בצורה שהקיפה את הטווח העירוני ותחמה אותו מהאזור הכפרי ושטחי הבר שבסביבה. מאז ועד היום חלו שינויים רבים במבנה של העיר, וכיום אינה מופרדת עוד מהסביבה הטבעית, אלא ישנו רצף של מגוון נופים מהסביבה הטבעית ועד למרכז העירוני. רצף זה נקרא המפל העירוני-כפרי. המפל העירוני-כפרי הוא למעשה תיאור סכימטי של שינוי הנוף והכללה של השינוי משולי העיר למרכזה. במרבית הערים מתקיים פסיפס של נופים אלו ואף כי מגמת השינוי משולי העיר למרכז נשמרת, הרי שבפועל היא מורכבת מכתמי נוף המתערבבים זה בזה.
 
במפל העירוני-כפרי אפשר להבחין בנופים הבאים:
• שולי העיר, המשיקים לאזורים בעלי אופי טבעי או בעלי אופי חקלאי.
• אזורי הפרברים, המאופיינים בצפיפות תשתיות ומבנים נמוכה יחסית.
• אזורי שכונות המגורים העירוניות.
• אזורי התעשייה והמסחר, הממוקמים לעיתים בשולי העיר ולעיתים במרכזה.
• אזור העסקים, הממוקם בדרך כלל בטבורה של העיר.

ישנה עלייה במידת העיור ככל שנעים לאורך המפל לכיוון מרכז העיר:
• עלייה בצפיפות הבתים והכבישים.
• עלייה באחוז השטח הבלתי חדיר למים,  הגורמת לעלייה בכמות מי הנגר העילי ולירידה בכמות המים המגיעים לשכבת מי התהום, ובכך משנה את משטר המים.
• זיהום קרקע ואוויר – נוכחות של ריכוזים גבוהים של מתכות כבדות, חומר אורגני ומלחים בקרקע ובאוויר.
• עלייה בטמפרטורה הממוצעת והיווצרות 'איי חום עירוניים'.
• עלייה של 10-5 אחוזים בממוצע בגשמים בשנתי, המלווה בעלייה בעננות ובערפל.
• עלייה בדחיסות ובחומציות של הקרקע.
• ועוד... 

השפעת השינויים הא-ביוטיים על המגוון הביולוגי והסתגלותם של מינים שונים לבתי הגידול לאורך המפל העירוני-כפרי אינה אחידה

איור סכמטי: מפל עירוני-כפרי

עירוני                                                                                                                        כפרי

מקור האיור: Smart Code Central


מאגר הידע