מהן מערכות אקולוגיות עירוניות?

מערכות אקולוגיות עירוניות מתייחדות בכך שיש בהן ריכוז גבוה במיוחד של אנשים ופעילות אנושית בסביבה שחלקים גדולים ממנה בנויים. הן מאופיינות בכך שהן אתרים של צריכת שירותים מהטבע, שלא כמו מערכות אקולוגיות אחרות (טבעיות וחקלאיות) אשר בעיקר מייצרות ומספקות שירותי טבע.
 ירושלים, הרובע המוסלמי בעיר העתיקה

ירושלים, הרובע המוסלמי בעיר העתיקה.מקור הצילום: http://www.flickr.com/photos/betta_design/2474573902

ההגדרה של יישובים עירונים אינה אחידה בין מדינות.
בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה יישוב כעירוני אם אוכלוסייתו גדולה מ-2,000 איש (מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
 
הדו"חות הבין-לאומיים של ארגוני האו"ם (שעליהם מסתמכים דפי המידע באתר משאבי הטבע ברשת) מבוססים על דיווחי המדינות, כל מדינה והגדרותיה היא. על פי נתונים אלו, כמחצית מהאנשים בעולם חיים כיום באזורים עירוניים.
 
 בין השנים 1992 ל-2009 גדלה האוכלוסייה בערים בשיעור של 45%  וכמעט 200 אלף איש מתווספים לערים מדי יום.
קרא עוד על תהליכי עיור .
פסיפס תמונות של מערכות אקולוגיות

מערכת אקולוגית היא המכלול של חברת היצורים החיים והסביבה הפיזית שבה הם חיים. מערכת אקולוגית יכולה להיות גדולה כמו מדבר הסהרה או קטנה כמו השטח שמתחת לאבן. 

מצגת טבע ועיר בעולם משתנה

סדרת המצגות בנושא טבע ועיר בעולם משתנה משלימה את אתר משאבי הטבע ברשת. 

איור: טביעת רגל אקולוגית
התלמידים מגדירים דרכים להגברת הקיימות של אורח חייהם.
כל תלמיד משנה היבט אחד של חייו למשך שבוע כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלו.
תרשים: קיימות

התלמידים יבחנו את מושג ה קיימות ואת שלושת המרכיבים העיקריים שלה – כלכלה, סביבה וחברה.

טבע עירוני

המערכות האקולוגיות ברחבי העולם הן התוצר של יחסי הגומלין בין המגוון הביולוגי המתקיים בהם לבין המים, הקרקע והאקלים באותו המקום.

גרף: תהליכי עיור

כיון שהגדרת יישוב כעירוני אינה אחידה, קשה לומר מתי בדיוק התפתחה העיר הראשונה; זה היה תהליך הדרגתי שחל לפני כ- 7,000-5,500 שנה במזרח הקדום.


מאגר הידע