ניצול משאבים שקיימים בבתי הגידול לצעירים פוגע גם הוא בבתי הגידול האלה. אף על פי שכריתה ואיסוף של המשאבים פוגעים רק בחלק קטן מבית הגידול, לפעולות אלו עשויה להיות משמעות הרסנית אם המשאבים תורמים למבנה הפיזי של בית הגידול. כריתת מנגרובים לתעשיית ההסקה היא דוגמה מצוינת לניצול משאבים שכזה. במקרה זה בית הגידול אובד ללא שינוי מכוון של הסביבה לצרכים של פיתוח. ניצול משאבים יכול גם להחליש את התפקוד של אזור הגידול אם זמינות הטרף יורדת. דוגמה טובה לאיום כזה הוא סילוק דגי פיתיון קטנים מאזורי גידול צעירים בשפכי נהרות. בקריביים דלדול של אוכל של מלחכי מזון צמחי כמו דגי התוכינון גורם ליצירת מרבדי אצות שמכסים חלקים נרחבים של השונית.

הוצאה של משאבים יכולה להיות מכוונת גם למינים שמשתמשים באופן ישיר בבתי הגידול לצעירים. לדוגמה, תעשיית דגי האקווריום מסתמכת לא אחת על אוכלוסיות הדגים בטבע במקום לגדלם באקווריומים. דיג שמטרתו אוכלוסיות משריצות של המינים המשתמשים באזורי הגידול לצעירים, עשוי להיות גם הוא בעל השפעה, אפילו אם הדיג עצמו מתרחש מחוץ לאתר הצעירים. זאת מכיוון שכמה מהמינים בחברות הביולוגיות של אזורי הגידול לצעירים הם בעלי תפקיד מכריע בקיום של יחסי הגומלין, למשל מיני מפתח (מינים שנוכחותם חיונית לשמירה על מינים רבים אחרים בחברה). לדוגמה, היעלמות של דגים וחסרי חוליות שמלחכים אצות ממצע עשב הים, יכולה לגרום להרס כרי עשב הים בגלל ההשפעה העקיפה של כיסוי אחו עשב הים במרבדי אצות.
פעילות אדם במנגרובים באיי בימיני אשר בבהאמהס. מקור התמונה: Matthew Potenski, UNEP/GRID-Arendal
פעילות אדם במנגרובים באיי בימיני אשר בבהאמהס. מקור התמונה: Matthew Potenski, UNEP/GRID-Arendal
 

מקורות ומידע נוסף

דפים אלו הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. לדף הבית של הערכה לחצו. הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה