אומדן הערך הכלכלי של אזורי הרבייה והגידול אפשרי על ידי צירוף מחקרי הערכה קיימים. לדוגמה, הערכה ראשונית של הערך הכלכלי של כלל המערכות האקולוגיות מראה שאזורי החוף מהווים רק 8% מפני כדור הארץ, אך ערך המוצרים והשירותים שהם מספקים מהווה כ-43% מהערך העולמי המוערך של שירותי המערכות האקולוגיות. מחקר ראשוני זה, גם אם שנוי במחלוקת, מראה באופן ברור שמערכות אקולוגיות של החוף מספקות חלק משמעותי מהתרומה של המערכות האקולוגיות לרווחתו של האדם.
 
אזורי גידול ורבייה בחופים הם בעלי ערך שלא יסולא בפז ליצורים ימיים: בלעדיהם אוכלוסיות של מינים רבים יצטמצמו באופן דרסטי ומינים רבים ייכחדו. אזורי הגידול והרבייה הם בעלי ערך רב גם לאדם, מכיוון שרבות מהתעשיות ומפעילויות הפנאי שלנו מבוססות עליהם. דיג מסחרי ולצריכה אישית, דיג כבילוי ותיירות מבוססת חופים תלויים כולם במינים ימיים השורדים בזכות אזורי הגידול והרבייה.
לפעמים אנו מכירים בערך הכלכלי של בית גידול טבעי רק כאשר אנו מאבדים אותו. אובדן של בתי גידול לחים בארצות הברית ובמדינות אחרות דרבן כלכלנים לחשב את ערכם.
 
באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 הוערך שוויין הכלכלי של הביצות לאורך החוף בארצות הברית בכ-5,000 דולר לעשרה דונמים בשנה (בזכות החשיבות שלהם כבית גידול לצעירים). כיום אובדן הביצות האלה משמעותי ביותר. לדוגמה, בכל שעה נעלם במפרץ מכסיקו שטח בית גידול לח בגודל של מגרש פוטבול.
אומדן הערך של ביומים ימיים. מקור האיור: Phillippe Rekacewicz, Benefits of marine and coastal ecosystems to human wellbeing. (2009). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library.

מקור האיור: Phillippe Rekacewicz, Benefits of marine and coastal ecosystems to human wellbeing. (2009). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library


מקורות ומידע נוסף

דפים אלו הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. לדף הבית של הערכה לחצו.  הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

 

 

משאבי הוראה