כמה מהדברים בעלי הערך הרב ביותר הם דווקא אלו שאין להם ערך כספי. הימים והחופים חשובים מאוד לאנשים ברחבי העולם, גם לאנשים שאינם מבקרים במקומות אלו. מכיוון שאזורי הגידול לצעירים הם בין המקומות העשירים ביותר מבחינה ביולוגית על פני כדור הארץ, ההישרדות שלהם חשובה ביותר אפילו לאלו שאינם משתמשים באופן ישיר במשאבים שלהם. בתי הגידול האלה תומכים במגוון רב של מערכות אקולוגיות ומינים שבני האדם מפנים אליהם תשומת לב רבה, כמו שוניות אלמוגים ומינים כריזמטיים כמו לווייתנים, כלבי ים וצבי ים. כלל המארג של החיים בים קשור בדרך מסוימת בבתי הגידול לצעירים, ובני האדם קשורים במארג הזה בזכות השימוש שהם עושים במוצרים ובשירותים של כלל המארג. לבסוף, אפילו מערכות שכיום איננו מייחסים להן ערך כלכלי רב, עשויות להיות בעלות ערך רב בעתיד, מכיוון שהן תומכות במינים שאולי יהיו בעלי ערך בתעשיית התרופות או מפני שהן תומכות במינים ובבתי גידול שיהפכו לנדירים או יהיו בסכנת הכחדה בעתיד.

מנקודת מבט כלכלית אין זה משנה מי מרוויח משירותי המערכת של בתי הגידול לצעירים, אולם מנקודת המבט של שמירת הטבע יש לכך חשיבות גדולה. מכיוון שלעתים קרובות ההכנסות מתיירות אינן מחולקות באופן הוגן וצודק לתושבי המקום (בייחוד במדינות מתפתחות), תיירות צומחת לא בהכרח מפצה על פעילויות אחרות שמשפיעות על שוניות האלמוגים (דיג למשל). אנחנו חייבים להכיר בכך שאזורי הגידול לצעירים הם בעלי ערכים של נוחיות, קיום ובחירה לתושבי המקום – ערכים שונים מאלו שתיירים ומבקרים אחרים תופסים אותם כחשובים.


מקורות ומידע נוסף

דפים אלו הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. לדף הבית של הערכה לחצו.  הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

 

משאבי הוראה