כדור הלכת הכחול - 

זהו שמו השני של כדור הארץ בזכות המים המכסים את מרבית שטחו. 
המים מהווים את הבסיס לחיים על פני כדור הארץ; בהם התפתחו החיים לפני מיליארדי שנים והם המרכיב העיקרי בגופם של יצורים חיים. 
זמינות המים היא גם הגורם שמגביל את תפוצת מרבית היצורים כמו גם את מידת הפיתוח האנושי.

טיפת מים

איור: עולם של מלח - הערכה של כלל כמות המים המלוחים והמים המתוקים

קיימות הערכות שונות לגבי משאבי המים בעולם, כיוון שהן מתבססות על שיטות חישוב שונות. על פי ההערכות המקובלות על ידי ארגון הסביבה של האו"ם

Array

אגן היקוות הוא שטח יבשתי שבו כל המים הניגרים על פני הקרקע מתנקזים לנהר מרכזי אחד. אגני ההיקוות של הנהרות בעולם יוצרים פסיפס הידרולוגי, המשתרע על פני 45.3% מהשטח היבשתי של העולם. 261 מאגני ההיקוות והנהרות הגדולים בעולם משותפים לשתי מדינות או יותר. לכן ניהול בר-קיימה של משאבי מים דורש הסכמים בין-לאומיים ושיתוף פעולה בין מדינות.

Array

מפת המשקעים העולמית מראה כי המים הזמינים אינם מחולקים בעולם באופן שווה. 2/3 מכלל המשקעים יורדים באזורים הטרופיים, כתוצאה מקרינת שמש גבוהה יותר ומהתאדות גבוהה יותר מאשר באזורים אחרים בעולם. האידוי היומי מהאוקיינוסים יורד מ-0.4 ס"מ בקו המשווה לפחות מ-0.1 ס"מ בקטבים. עקב כך האזורים הטרופיים מתאפיינים בזרימת נגר עילי רבה, וכמחצית מהמשקעים שיורדים ביערות הגשם הופכים לנגר עילי. 

Array

מרבית המים המתוקים שנמצאים על פני השטח רחוקים מריכוזי יישוב ואינם זמינים לשימושה של האנושות.
משאבי המים של מדינות רבות באפריקה, במזרח התיכון, במערב אסיה ובחלק ממדינות מזרח אירופה הם מתחת לממוצע העולמי.

Array

המצב הטרופי של מקווה מים מתאר את מידת היצרנות הראשונית ואת התפתחות החברה האקולוגית במקווה המים: אוליגוטרופי,מזוטרופי ואאוטרופי. 

במערכות אקולוגיות טבעיות מים מהווים בית גידול למגוון של יצורים, ואלו מהווים חלק בלתי נפרד ממחזורי החומרים המתרחשים במערכות אלו. חלק מהיצורים האלו, בייחוד חיידקים, יצורים חד תאיים, תולעים טפיליות, פטריות ווירוסים, יכולים לגרום למחלות לאדם ולחי. 

Array

צריכת משאבי המים באזורים שונים בעולם תלויה בתנאי האקלים השוררים בכל אזור ובגורמים הקשורים לפיתוח חברתי-כלכלי, כמו צפיפות אוכלוסין, פיתוח חקלאי ותעשייתי ותרבות השימוש במשאבי מים.

Array

במהלך 50 השנים הבאות, הדרישה לתוצרת חקלאית צפויה לעלות ב- 70% – 85% ובמקביל הצריכה של מים מתוקים צפויה לעלות ב-30%–80%. על פי חלק מהתרחישים, שאיבת המים הממוצעת לאדם במדינות המתועשות עשויה להצטמצם, אולם היא צפויה לעלות באופן משמעותי במדינות המתפתחות.

מאגר הידע