•  יש לסגור את ברז המים כשלא משתמשים במים, למשל בזמן צחצוח השיניים או שטיפת הכלים.
  • ניתן לאסוף את המים שמשתמשים בהם לשטיפת ירקות ופירות כדי להשקות את צמחי הבית והחצר.
  • לשתול בגינה צמחים הדורשים מעט מים לקיומם.
  • אפשר לאסוף מי גשם ומי מזגן כדי להשקות את העציצים ואת צמחי הגינה.

מאגר הידע