עודפי חנקן ונוטריינטים אחרים צפויים להפוך לבעיה חמורה, בעיקר במדינות המתפתחות. כבר כיום עודפים של חומרי הזנה מחקלאות ומתעשייה גורמים לנזקים חמורים במערכות אקולוגיות של מים מתוקים ובאזורי חוף ימיים. 

ההשלכות של עודפי חומרי הזנה יכולות להיות:

  • פריחת אצות רעילות.
  • הרעלות ובעיות הקשורות לבריאות הציבור.
  • הרס בתי גידול ימיים ותמותת דגים. 

תרחישי דו"ח המילניום צופים:

  • שלושה מתוך ארבעת התרחישים חוזים עלייה של 10–20 אחוזים בשטף החנקן למערכות האקולוגיות המימיות עד לשנת 2030.
  • אף על פי ששטף החנקן לנהרות במדינות מתועשות אינו צפוי להשתנות, במדינות מתפתחות צפויה עלייה של 20–30 אחוזים בכמויות החנקן שיוזרמו בעתיד לנהרות.
  • רק תרחיש הגינה הטכנולוגית, שעיקרו השקעה משמעותית בפתרונות טכנולוגיים לבעיות סביבתיות, צפוי להפוך את מגמת שחרור החנקן למערכות האקולוגיות. 
גרף: שינוי שטף החנקן למערכות האקולוגיות המימיות עד לשנת 2030 על פי ארבעה תרחישים שונים.

מאגר הידע