"צריכת המים המתוקים בעולם גדלה פי שישה בשנים שבין 1900 ל-1995. זהו קצב גידול הגדול פי שניים מקצב גידול האוכלוסייה בעולם באותה התקופה. כבר כיום כשליש מתושבי העולם חיים במדינות הנמצאות "במצוקת מים" - מדינות שבהן נשאבים למעלה מ10% מכמות המים הזמינה. אם המגמות הנוכחיות לא יתמתנו, עד לשנת 2025 יחיו שניים מתוך כל שלושה אנשים בעולם במדינות הסובלות ממצוקת מים". קופי ענאן, לשעבר מזכ"ל האומות המאוחדות (מתוך: We the Peoples, 2000) 

שאיבה, הסטה וצריכה של מים בשנת 2050 תחזית על פי ארבעת התרחישים
שאיבה, הסטה וצריכה של מים בשנת 2050
תחזית על פי ארבעת התרחישים
המגמות העולמיות הנוכחיות אינן אופטימיות, ומראות עלייה בלחצים שקיימים על משאבי המים ברחבי העולם. בבואנו להיערך לקראת העתיד, אנו עוסקים במגוון סוגיות, ביניהן:
 
  • מהן תחזיות המדענים לעשרים ולחמישים השנים הבאות?
  • מהם האזורים שבהם צפוי להיות מחסור המים הגדול ביותר?
  • מהן השפעות שינויי האקלים על המים?
  • מה נדרש כדי להשיג את היעדים שהקהילה הבין-לאומית הציבה לעצמה לשנת 2015? 
 
בהתבסס על תחזיות האו"ם על גידול האוכלוסייה האנושית עד לשנת 2050 פותחו תרחישים אחדים:
  • במהלך 50 השנים הבאות, הדרישה לתוצרת חקלאית צפויה לעלות ב- 70% – 85% ובמקביל הצריכה של מים מתוקים צפויה לעלות ב-30%–80%. על פי חלק מהתרחישים, שאיבת המים הממוצעת לאדם במדינות המתועשות עשויה להצטמצם, אולם היא צפויה לעלות באופן משמעותי במדינות המתפתחות.
  • עד 2050 יחיה לפחות אחד מכל ארבעה אנשים במדינה שבה יהיה מחסור קבוע או חלקי במים מתוקים.
  • על פי התחזית הקודרת ביותר, כ-7 מיליארד נפש ב-60 מדינות שונות יסבלו ממחסור במים. על פי התחזית האופטימית ביותר, פחות מ-2 מיליארד נפש ב-48 מדינות יסבלו ממחסור במים. הצפי הוא כי השאיבות והסטות המים העולמיות השנתית יגדלו ב-12%-10% מדי 10 שנים. על פי צפי זה, בשנת 2025 יישאבו ויוסטו כ-5,240 ק"מ מעוקב (פי 1.38 מהשיעור בשנת 1995).
  • הצפי הוא כי עד לשנת 2025 יגדלו דרישות המים במגזר החקלאי פי 1.2, ובמגזר התעשייתי פי 1.5. הצריכה הביתית צפויה לגדול פי 1.8.
  • צריכת המים צפויה לגדול בקצב איטי מעט יותר, ולהגיע בשנת 2025 לערך הגבוה פי 1.33 משיעור הצריכה בשנת 1995.
  • תרחיש "הגינה הטכנולוגית" יוביל לשימוש היעיל ביותר במשאבי מים מתוקים, ואילו תרחיש "שליטה באמצעות כוח" יעלה את צריכת המים בעולם במידה ניכרת. 

מחסור במים - שטח נמצא במצב של מחסור במים אם הספקת המים המתוקים השנתית שלו קטנה מ-1,000 מטר מעוקב (אלף ליטר) לאדם. 

מצוקת מים - שטח נמצא במצב של מצוקת מים אם הספקת המים השנתית שלו קטנה מ-1,700 מטר מעוקב לאדם.


מאגר הידע