כעשור לאחר ועידת ריו התכנסה הקהילה העולמית כדי לסקור את היישום וההישגים של אמנת ריו ושל תוכנית אג'נדה 21. 
 
בוועידת הפסגה העולמית על פיתוח בר-קיימה - WSSD-The World Summit on Sustainable Development, שהתקיימה ביוהנסבורג בשנת 2002, גובשה תפיסה מורכבת לקידום פיתוח בר-קיימה על ידי הדרגים הפוליטיים הגבוהים ביותר, והיא סוכמה בהצהרת יוהנסבורג על פיתוח בר-קיימה: משורשינו לעתידינו - Johannesburg Declaration on Sustainable Development: From our origins to the future. 
הצהרת יוהנסבורג טוענת כי פיתוח בר-קיימא נבנה על שלושה עמודי טווח הכרוכים זה בזה ומחזקים זה את זה:
  • פיתוח כלכלי
  • פיתוח חברתי
  • שמירה על הסביבה

תפיסה זו מדגישה את המורכבות והתלות ההדדית בין סוגיות שונות כגון: עוני, צריכה בזבזנית, התדרדרות סביבתית, התפוררות אזורים עירוניים, גידול אוכלוסייה, חוסר צדק מגדרי, בריאות האדם, עימותים מזוינים והפרה של זכויות אדם. 

התוכנית היישומית שגובשה בפסגת יוהנסבורג - JPOI – Johannesburg Plan of Implementation כוללת התחייבויות של ממשלות להפוך את כיוון ההתדרדרות של המערכות האקולוגיות בעולם ולהרחיב את הגישה למים נקיים ובטוחים, לאמצעי תברואה ראויים, ולשירותי אנרגיה מודרניים ונקיים. בנוסף להתחייבויות האלה, הפסגה קידמה שיתופי פעולה בין ממשלות לבין ארגונים לא-ממשלתיים (חברתיים וסביבתיים) וחברות עסקיות לתמיכה משותפת במאמצים לקידום פיתוח בר-קיימה ברמות מקומיות, לאומיות, אזוריות ועולמיות. 
פיתוח בר קיימה אינו מושג שניתן להגדירו בקלות ובבהירות. פיתוח בר-קיימה הוא חזון המגדיר כיוון ומקדם תהליכי שינוי. ההצלחה שלנו בתרגום של החזון הזה למחויבות ולפעולה ברמה העולמית היא קנה המידה להצלחה או לכישלון בהשגה של המטרות שהחזון של פיתוח בר-קיימה מציב בפנינו.

 המזכיר הכללי של פסגת יוהנסבורג, מר ניטין דסאי - Nitin Desai, נושא דברים במושב הפתיחה של הוועידה.

המזכיר הכללי של פסגת יוהנסבורג, מר ניטין דסאי - Nitin Desai, נושא דברים במושב הפתיחה של הוועידה.


מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע