תכנים בנושא מים

מזון ותבלינים המסופקים על ידי צמחים, בעלי חיים, פטריות ומיקרואורגניזמיםסיבים כגון: משי, צמר, יוטה, פשתן וכותנה.

התלמידים לומדים על משאבי המים בעולם ועל זמינות המים לשימושם של האדם ומינים אחרים

שימושי קרקע אנושיים השפיעו באופן ניכר על זיהום של נהרות ומערכות מימיות במדינות מתועשות במהלך המאה ה-20. באירופה, למשל, הנהרות הושפעו מגורמים אחדים כגון: בנייה של סכרים ותעלות, בנייה של מערכות גדולות לניקוז והשקיה של שדות מעובדים, שינויים בכיסוי הקרקע במרבית אגני ההיקוות, זרימה של כמויות גדולות של כימיקלים מחקלאות ותעשייה לתוך מי הנגר ולמי התהום ושאיבה מוגזמת של מי תהום.

זיהום מפעילות אנושית - דליפות של מזהמים שמקורם משימושי קרקע שונים (חקלאות, תעשייה, תחנות וצינורות דלק, שפכים עירוניים) מזהמים את מאגרי מי התהום בחומרים רעילים שונים, כמו חנקות, מלחי אמוניה, כלור, ברום, גופרית, מתכות כבדות וחומרי הדברה.זיהום ממקורות טבעיים- תהליכים של התפוררות ושחרור של מינרלים טבעיים לתוך מי התהום מואצים ומוגברים כ

מידי שנה נשאבים מהקרקע בין 600 ק"מ מעוקב ל-700 ק"מ מעוקב מי תהום, שהם 20% מכמות המים המתוקים הנצרכת מדי שנה בעולם. מרבית השאיבה מתבצעת מאקוויפרים רדודים הנוטים להזדהם בקלות משימושי קרקע שונים. אוכלוסיות רבות החיות באזורים כפריים בעולם מסתמכות באופן מוחלט על מי תהום הנשאבים מבארות ומתחנות שאיבה מקומיות. 

עודפי חנקן ונוטריינטים אחרים צפויים להפוך לבעיה חמורה, בעיקר במדינות המתפתחות. כבר כיום עודפים של חומרי הזנה מחקלאות ומתעשייה גורמים לנזקים חמורים במערכות אקולוגיות של מים מתוקים ובאזורי חוף ימיים. 
זיהום מים היה אחד הנושאים הראשונים שזכו להתייחסות מדעית וציבורית סביבתית כבר מתחילת המאה ה-20  ובהמשך בשנות ה-70, בתחילת דרכה של התנועה הסביבתית. למרות זאת, זיהום מים נותר אחת הבעיות הסביבתיות הקשות ברחבי העולם כולו. 
קצב הגידול המהיר ביותר במשיכת מים בעשורים הקרובים צפוי להיות באפריקה ובמדינות דרום אמריקה,פי 1.6-1.5 לעומת שיעור המשיכה בשנת 1995. קצב הגידול הנמוך ביותר צפוי להיות באירופה ובצפון אמריקה, פי 1.2.
 יש לסגור את ברז המים כשלא משתמשים במים, למשל בזמן צחצוח השיניים או שטיפת הכלים.ניתן לאסוף את המים שמשתמשים בהם לשטיפת ירקות ופירות כדי להשקות את צמחי הבית והחצר.לשתול בגינה צמחים הדורשים מעט מים לקיומם.אפשר לאסוף מי גשם ומי מזגן כדי להשקות את העציצים ואת צמחי הגינה.

אחוז השטחים המושקים עלה באופן עקבי (21% מאז 1992) ותרם לשיפור הביטחון התזונתי וליצרנות ברבים מהאזורים דלי המים. עם זאת, השקיה לחקלאות מהווה כ-70% מצריכת המים בעולם כולו, והיא אחד הגורמים העיקריים למחסור במים. ברמה כלל-עולמית קיים פוטנציאל להרחבת ההשקיה, אך אזורים רבים שבהם ההשקיה צפויה להתרחב, הם אזורים שבהם קיים מחסור במים או בקרקע.

עמודים