תכנים בנושא מיקרואורגניזמים

מרבית הצמחים היבשתיים זקוקים למצע גידול לעיגון מערכת השורשים וכמקור למים, חמצן ונוטריינטים.
החנקן הוא המרכיב העיקרי של חלבונים, המהווים אבן בניין בגופם של כל האורגניזמים. 
בכל הקרקעות ברחבי העולם חיים מיקרואורגניזמים, פטריות וחסרי חוליות, שמקבלים את האנרגיה הדרושה למחייתם מפירוק של יצורים מתים למולקולות אורגניות פשוטות וחומרי הזנה. תוצרי הפירוק הללו מהווים משאבי יסוד חיוניים לצמחים. זהו למעשה אחד מאבני הבסיס ליצרנות ראשונית ולפוריות בעולם.

עמודים

תת תגיות