תכנים בנושא אצות

אלמוגים הם בעלי חיים ימיים מושבתיים בעלי שלד קשיח. רוב האלמוגים מקיימים סימביוזה הדוקה עם אצות שיתופיות שנקראות זואוקסנטלות (Zooxanthallae). האצות שמבצעות פוטוסינתזה מספקות לאלמוג את רוב תצרוכת האנרגיה שלו. האלמוג מצידו מספק לאצות בית גידול נח וחומרי מזון אנאורגאניים. מינים שונים של אצות שיתופיות מותאמים לתנאי סביבה שונים כגון רמות קרינה וטמפרטורה שונות.