תכנים בנושא עופות

הרכבת ביפן היא מהמהירות בעולם, והיא מגיעה למהירות של 320 קילומטרים בשעה. תכנון הרכבת הציב כמה אתגרים, ואלו נפתרו בעזרת פתרונות מעולם החי.

תוצאות ניטור ארוך טווח אחר אוכלוסיות ציפורים באנגליה מעידות על הצטמצמות מהירה ומדאיגה באוכלוסיות של ציפורי חוות. 

בעבר קיננו בישראל 206 מיני עופות, מהם ארבעה מינים נעלמו לחלוטין מישראל והם מוגדרים כמינים אשר נכחדו מקומית (RE- regionally extinct). 11 מינים נוספים אינם מקננים עוד בישראל, אך עדיין חולפים או חורפים בישראל ומוגדרים כמינים אשר נכחדו מקומית כמתרבים (RE-as breeder).
בישראל מוכרים כ-20 מינים של עופות פולשים. חלק מהעופות האלה השתלבו בבתי הגידול הטבעיים ונראים כחלק בלתי נפרד מהנוף, עד כי הצופה מן הצד יתקשה להבחין כי הם מינים זרים.
העופות השונים מתחרים עם בעלי חיים אחרים ולעיתים דוחקים אותם, מסבים נזק לחקלאות ומפיצים טפילים.

תת תגיות