מגוון מינים הוא כלל המינים החיים במקום מסוים. שני המדדים העיקריים המשמשים להערכת מגוון המינים הם: עושר המינים - מספר המינים החיים במקום מסוים; ושפע פרטים - מספר הפרטים מכל מין ביולוגי. למרות זאת, המונח מגוון המינים משקף פעמים רבות את עושר המינים במקום מסוים או על פני כדור הארץ כולו.
עד היום תוארו כ-1.7 מיליון מינים, אולם ההערכות הן כי קיימים בין שלושה למאה מיליון מינים שונים על פני כדור הארץ.

מבין המינים המוכרים החרקים מהווים יותר ממחצית המינים, צמחים כ-17%, ואילו מחלקות הזוחלים, העופות והיונקים מהוות פחות מ-1% כל אחת. ההערכות הן שעם סיום הגדרת כל המינים על פני כדור הארץ ילך ויגדל אחוזם של החרקים בכלל המינים המוכרים.
היוזמה למיפוי מגוון המינים - The Global Taxonomy Initiative - היא מאמץ משותף של מאות מדענים מעשרות ארגונים ומוסדות מחקר לאתר, לאפיין, לכנות בשם, למפות ולתעד את מגוון המינים על פני כדור הארץ.

בכל הקרקעות ברחבי העולם חיים מיקרואורגניזמים, פטריות וחסרי חוליות, שמקבלים את האנרגיה הדרושה למחייתם מפירוק של יצורים מתים למולקולות אורגניות פשוטות וחומרי הזנה.

מיקרואורגניזם הוא יצור קטן מכדי לראותו בעין בלתי מזוינת. קבוצה זו כוללת נגיפים (וירוסים), חיידקים, ארכאה, ומינים מסוימים של פטריות, צמחים ובעלי חיים מיקרוסקופיים. 

אם לא נכיר את המגוון הביולוגי לא נבין את התהליכים האקולוגיים והאבולוציונים שמתרחשים בעולמנו. טקסונומיה היא מדע המיון ומתן השמות למגוון היצורים החיים. היא מהווה בסיס למחקר במדעי החיים, החקלאות, הביוטכנולוגיה ותעשיית הקוסמטיקה והתרופות. 


טקסונומיה

המדע שעוסק במתן שמות, תיאור ומיון יצורים: צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים. 
הטקסונומיה היא הבסיס לשאר תחומי המחקר במדעי החיים; ללא הכרת היצורים לא ניתן לחקור את מאפייניהם המולקולריים, את התנהגותם או את יחסי הגומלין ביניהם ובין מערכות כדור הארץ. למרבה הצער, הידע הטקסונומי שלנו מועט יחסית, והדבר מהווה מכשול לשימור המגוון הביולוגי.

מאגר הידע