• מדוע אין חיים על כוכבי הלכת האחרים המוכרים לנו?
  • מדוע לא הקמנו עד היום מושבה בחלל?
  • מה מייחד את כדור הארץ ומאפשר בו את קיומנו?
 
התשובות לכך נובעות מהעובדה כי על פני כדור הארץ קיימים תנאים ייחודיים שאפשרו את היווצרות החיים בעבר ומאפשרים את המשך קיומם בהווה.
 
החיים על פני כדור הארץ נוצרו לפני כמעט ארבעה מיליארד שנה והם שינו את הרכב האטמוספרה, את האקלים, את הקרקע ועוד. הם אפשרו לצורות חיים מורכבות יותר להתפתח וליצור את מארג החיים המוכר לנו כיום. 
  
קיומו של האדם ורווחתו תלויים במגוון הביולוגי ובשירותים שהמערכות האקולוגיות מספקות. ישנם קשרי גומלין רבים בין השירותים השונים ולא ניתן לבודד ביניהם. עם זאת, נהוג למיינם באופן שמוצג באיור משמאל. 

ניתן לחלק את שירותי המערכת האקולוגית ל-4 קטיגוריות:

שירותי אספקה

  • מזון ותבלינים המסופקים על ידי צמחים, בעלי חיים, פטריות ומיקרואורגניזמים
  • סיבים כגון: משי, צמר, יוטה, פשתן וכותנה. הם מסופקים על ידי חרקים, יונקים, וצמחים
  • חומרי טבע בתעשיית המזון והתרופות
  • אנרגיה מעץ, מצואה ומביומסה כדוגמת תירס וסלק סוכר וכן אנרגיה הידרואלקטרית
  • מים מתוקים לשתייה, השקייה וסניטציה
  • מאגר מינים ומאגר גנטי לשימוש עתידי 

 

שירותי ויסות ובקרה

המערכות האקולוגיות מווסתות את התנאים על פני כדור הארץ ומבקרות אותם דרך מגוון של תהליכים ויחסי גומלין:

שירותי תמיכה וקיום חיים

  • כמעט מובן מאליו, אבל המערכות האקולוגיות יוצרות בתי גידול ליצורים חיים. לדוגמא, הם מקיימים את היצרנות הראשונית, את מחזורי החומרים בטבע, ויוצרים את פוריות הקרקע.
  • קיום מגוון גנטי, המאפשר למינים לשרוד שינויים בתנאי הסביבה, להתפתח למינים חדשים. המגוון הגנטי מאפשר לאדם לחקות תהליכים טבעיים אלו ולפתח זנים חדשים למסחר, לחקלאות ולשימושים אחרים. 

שירותי תרבות ורוח

מאגר הידע