השוני בהרכב הגנטי בין פרט אחד לאחר השייכים לאותו מין יוצר את המרכיב השלישי של המגוון הביולוגי – המגוון הגנטי.

הביטוי של המגוון הגנטי הוא למשל ההבדל בגווני הפרווה של חתולים או ההבדל בצבע העיניים של אנשים. ההרכב הגנטי הייחודי של כל פרט הוא גם המקנה תכונות של עמידות למחלות, שתוקפות פרט אחד ופוסחות על האחר. לפרטים שונים מאותו המין יש הרכב גנטי שונה, ייחודי לכל פרט ופרט.
 
הרכב התכונות של אוכלוסיות נקבע בהתאם לשונות הגנטית בין הפרטים השונים. לדוגמה, ישנן אוכלוסיות של האדם בעלות צבע עור כהה ואחרות בעלות צבע עור בהיר. 
 

מאגר הידע