מערכת אקולוגית היא המכלול של חברת היצורים החיים והסביבה הפיזית שבה הם חיים. מערכת אקולוגית יכולה להיות גדולה כמו מדבר הסהרה או קטנה כמו השטח שמתחת לאבן. 

אופי המערכת האקולוגית מעוצב על ידי יחסי הגומלין בין הגורמים הא-ביוטיים, כגון האקלים, המצע (קרקע, אבן או מים), כמות האור ועוד, ובין הגורמים הביוטיים -היצורים החיים של בית הגידול, וכן על ידי יחסי הגומלין המתקיימים בין היצורים החיים. 

ביום - Biome 
החברות האקולוגיות העיקריות. הן מסווגות לפי הצומח האופייני וההתאמות של היצורים לסביבה המסוימת. 

אזור אקולוגי - Ecoregion 
אזור נרחב המכיל אוסף טבעי של חברות ביולוגיות אשר: 
1. מרבית המינים והתהליכים האקולוגים שלהן זהים;
2. התנאים הסביבתיים שלהן דומים; 
3. יש ביניהן יחסי גומלין שחיוניים לקיומן לאורך זמן. 
 

קולאז' של מערכות אקולוגיות

האוקיינוסים משתרעים על 70% משטחו של כדור הארץ – 361 מיליון קמ"ר. חמשת האוקיינוסים הם (על פי גודלם): האוקיינוס השקט, האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס ההודי, האוקיינוס הדרומי ואוקיינוס הקרח הצפוני (האוקיינוס הארקטי).

הקוטב הצפוני, או ארקטיקה, הוא אוקיינוס קפוא ויבש שהקרקע בו קפואה תמיד (permafrost). יבשה זו נקראת גם הטונדרה הארקטית. היא מכוסה קרח ושלג רוב ימות השנה. שטח היבשה כ-5.6 מיליון קמ"ר. 

מישורי עשב הם נופים פתוחים הנשלטים על ידי צמחים עשבוניים. גובהם של הצמחים העשבוניים נע מכמה סנטימטרים בודדים לגובה של שני מטרים. הגורם העיקרי המשפיע על גובה הצמחייה הוא כמות המשקעים. 

יערות הם אזורים יבשתיים אשר צורת הצומח האופיינית והשכיחה בהם היא עצים, או במונחים כמותיים - לפחות 40% מהכיסוי הוא של עצים שגובהם מעל לחמישה מטרים.

מערכות אקולוגיות עירוניות מתייחדות בכך שיש בהן ריכוז גבוה במיוחד של אנשים ופעילות אנושית בסביבה שחלקים גדולים ממנה בנויים. הן מאופיינות בכך שהן אתרים של צריכת שירותים מהטבע, שלא כמו מערכות אקולוגיות אחרות (טבעיות וחקלאיות) אשר בעיקר מייצרות ומספקות שירותי טבע.

האזורים החופיים מהווים כ-20% מהשטח היבשתי של כדור הארץ והם בית גידול למגוון רב של מיני צמחים ובעלי חיים. כמחצית מאוכלוסיית העולם, כשלושה מיליארד בני-אדם, חיה ברצועת החופים העולמית. 

בתי גידול לחים, כולל נהרות, אגמים, ביצות ואזורים חופיים עד לעומק של ששה מטרים, מכסים שטח של כ-10.3 מיליון קמ"ר. בעולם כולו מערכות אקולוגיות של מים מתוקים נמצאות במצב של דרדור.

שטח חקלאות הוא כל שטח המשמש לעיבוד של יבולים חקלאיים, כולל גידולם של חיות משק (איגוד המזון והחקלאות העולמי, FAO). שטחי החקלאות מתפרשים על פני כ-15 מיליון קמ"ר, שהם כ-24% מהשטח היבשתי של כדור הארץ.  

מאגר הידע