אחת התופעות שממחישות את התהליך של היווצרות מינים חדשים היא של מיני טבעת. מיני טבעת (ring species) הם מינים בעלי תפוצה מרחבית דמוית טבעת. לאורך אזור התפוצה שלהם, האוכלוסיות הן בעלות הבדלים מורפולוגיים וגנטיים קלים, אך אין מחסום רבייתי, והאוכלוסיות מתרבות זו עם זו. בקצה הטבעת קיימות שתי אוכלוסיות סמוכות אשר אינן מסוגלות להתרבות זו עם זו. למיני הטבעת יש חשיבות גדולה, מכיוון שהם פותחים בפנינו אשנב לתהליך ההתמיינות בטבע.
 
אחת הדוגמאות למין טבעת היא הסלמנדרה Ensatina eschscholtzii החיה מסביב לעמק סן חואקין (San Joaquin Valley) בקליפורניה. אוכלוסיות סמוכות של הסלמנדרה מתרבות זו עם זו, אך במקום שבו שני קצוות הטבעת נפגשים בדרום קליפורניה, שתי האוכלוסיות נראות שונות זו מזו ומתנהגות כשני מינים שונים. השינויים לאורך הטבעת מייצגים את ההיסטוריה האבולוציונית של השושלת בעודה מתפצלת.
ארבעה תתי מינים של הסלמנדרה Ensatina eschscholtzii.
ארבעה תתי מינים של הסלמנדרה Ensatina eschscholtzii. 
מקור התמונות:
למעלה מימין: CalPhotos, William Flaxington
למטה מימין: Wikimedia commons, Marshal Hedin
למטה משמאל: Flickr, EOL Images, Todd Pierson

מבחינת הגדרת מינים, מיני טבעת מעוררים תהיות. בגרף מתוארות שלוש אוכלוסיות של מין טבעת. אוכלוסייה B מתרבה גם עם אוכלוסייה A וגם עם אוכלוסייה C, אך A ו-C אינן מתרבות זו עם זו. אם כן, האם A ו-C הם שני מינים נפרדים או שהם שייכם לאותו מין?

מיני טבעת

מיני טבעת. איור: קמפוס טבע

מאגר הידע