האבולוציה מתארת את תהליך השינוי וההתפתחות של החיים על פני כדור הארץ. יכולת ההבנה שלנו את התהליך משתנה ומתפתחת בהתאם לגיל, בהתאם להתפתחות הקוגניטיבית ולידע שצברנו.

עקרונות בביולוגיה של שמירת טבע: קווים מנחים מומלצים לאוריינות אקולוגית כפי שנוסחו בידי הוועדה לחינוך של החברה לביולוגיה של שמירת טבע.

בשנת 1987, ועידת ברונטלנד לסביבה קבעה כי האנושות צריכה לצעוד לכיוון של פיתוח בר-קיימה - "לספק את צורכי ההווה מבלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם". ניתוח של התפיסות התרבותיות של החברה המערבית - החברה שלנו - מצביע על כך  שיעד זה של פיתוח בר-קיימה יהיה קשה להשגה ללא שינוי דרמטי בתפיסה שלנו את העולם ואת המדע שחוקר אותו, ובמקביל, ללא שינוי דרמטי באופן ההתנהלות האנושית. אחד הכלים המרכזיים לשינוי התפיסה הוא חינוך והשכלת הציבור, או במילים אחרות, חינוך לקיימות.

משאבי הוראה