מי אתה קורא "רגל גדולה" (Big Foot)?

 
מטרות השיעור
 • הפנמת המושגים טביעת רגל אקולוגית וקיימות;
 • יישום עקרונות הקיימות על ידי  שינוי היבט אחד של התנהלותם התלמידים במשך שבוע;
 • פיתוח מיומנויות תיעוד והצגת התוצאות בפני קהל.
הפעילות
התלמידים מגדירים דרכים להגברת הקיימות של אורח חייהם.
כל תלמיד משנה היבט אחד של חייו למשך שבוע כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלו.

התלמידים עורכים רישום יומי של מאמציהם לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלהם.

בתום הפרויקט התלמידים מציגים את תוצאותיהם ואת מסקנותיהם

ומשתפים את עמיתיהם בתוצאות..

הדפים העיקריים באתר משאבי הטבע
משך הפעילות
שיעור פתיחה של 60 דקות, שיעור סיכום של 90 דקות ועבודה במהלך השבוע.
גיל
ז'-י"ב. הדיון יותאם לגיל התלמידים.
תחומי הדעת
מדעים, ביולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, כלכלה
מיקום הפעילות
כיתה, בית
ציוד וחומרים
מושגי יסוד
 • קיימות
 • טביעת רגל אקולוגית
 

מהלך הפעילות

חלק א' – היכרות עם הפעילות (60 דקות, דיון בכיתה)
 
 • למדו את המושג טביעת רגל אקולוגית.
 • הציגו את הפעילות השבועית בפני התלמידים: 
  כל אחד ישנה היבט אחד של חייו למשך שבוע. השינוי הנבחר צריך להיות שינוי שניתן למדידה או ניתן להערכה. יש לעקוב ולתעד את הנתונים במהלך שבוע. בסוף השבוע יציג כל תלמיד את התוצאות של ההפחתה בפני כל התלמידים.
 • תנו לתלמידים חמש דקות כדי לערוך סיעור מוחין על הדרכים שבאמצעותן הם יכולים לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלה; למשל אפשר לצמצם את כמות המים שמשתמשים בהם בעת צחצוח השיניים או ללכת לבית הספר במקום לנסוע ברכב. סיעור מוחין זה יכול להתבצע בזוגות, בקבוצות או בדיון של כל תלמידי הכיתה.
 • בקשו מכל תלמיד למלא את דף "עומדים פנים אל פנים מול העתיד". תלו את הדפים על קיר הכיתה, כדי שכל התלמידים יוכלו לראות את המטרות שהציבו ולבחון את הרעיונות של עמיתיהם. 
 • תנו לכל תלמיד את דף העבודה טביעת רגל אקולוגית. עליהם לענות על שתי השאלות הראשונות בפעילות הראשונה. במהלך השבוע יתעדו התלמידים את התקדמותם.
 
חלק ב' – הצגת נתונים (60 דקות, דיון בכיתה)
 
 • לאחר סיום השבוע התלמידים יציגו את הפרויקט שלהם, כדי לדון בדרכים שבאמצעותן אפשר לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית וכדי לדון בהצלחה ובחשיבות של המאמצים האישיים. ההסבר צריך להיות מפורט וברור.
 • בנוסף למצגת, כל תלמיד יכין פוסטר על הפרויקט. 
  כל פוסטר יתאר דרכים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית. הפוסטר צריך להיות ברור ומאיר עיניים. הפוסטרים יוצגו במקום בולט.

 מחנכים מוזמנים לעשות שימוש שלא למטרות רווח במערך פעילות זה.

משאבי הוראה