ב-1956 הביא מגדל דבורים בשם וורוויק קר את דבורת הדבש האפריקאית לחופה הדרום-מזרחי של ברזיל. הוא רצה ליצור בסביבה מבוקרת זן חדש של דבורת הדבש, שיהיה מותאם יותר לאקלים הניאו-טרופי וייצר יותר דבש. שנה לאחר שהביא אותן לברזיל, שוחררו בטעות 26 מלכות אל היער. מאז הן הצליחו להתפשט בדרום אמריקה ולהתקדם מדי שנה בין 300 ל-450 ק"מ צפונה. הדיווח הראשון על נוכחות הדבורה הקטלנית היה ב-1990, עת נמצאו פרטים בדרום טקסס. באמצע שנות התשעים הן כבר התפשטו בקצב של כ-600 ק"מ בשנה. התקדמות הדבורים מזרחה הייתה איטית יחסית, אבל ב-2005 כבר נמצאה הדבורה הקטלנית בלואיזיאנה, בארקנסו ובפלורידה.
 
דבורי הדבש האירופאיות והאפריקאיות זהות כמעט לחלוטין. יש להן מאפיינים משותפים של ביוכימיה, גנטיקה, תזונה והתנהגות חברתית. מבחינת האדם, התכונה העיקרית המבדילה ביניהן היא האגרסיביות של הדבורה האפריקאית. בעת איום, הדבורים האפריקאיות מגיבות מהר יותר ובמספרים גדולים בהרבה בהשוואה לדבורים האירופאיות. עד 2004 מתו 14 איש ממתקפת העקיצות האפריקאית, ועוד מאות נפגעו. ההתנהגות האגרסיבית, הן בדבורים האפריקאיות והן בכוורות של דבורים אירופאיות שמלכה אפריקאית פלשה לתוכן, הופכת את השימוש בהן כמאביקות חקלאות מסחריות למורכב ביותר. בנוסף לסכנה שהן מהוות לבריאות הציבור, פלישתן לצפון אמריקה עשויה להיות בעייתית מבחינת השפעתה על המערכת האקולוגית. טבען האגרסיבי ואסטרטגיות השיחור שלהן מביאות חלק מהמדענים להעריך כי הן עשויות להתחרות על מקורות מזון עם מיני המאביקים המקומיים ולדחוק רבים מהם.
 
בשל השפעותיה האפשריות על החקלאות, התפשטות הדבורה הקטלנית מנוטרת ונחקרת לעומקה. השפעותיה האמיתיות של הפלישה עדיין אינן ידועות וכן לא עד כמה תמשיך להתפשט צפונה.
דבורת הדבש הקטלנית Apis mellifera scutellata. מקור התמונה: Thiago Gama Oliveira, Flickr

דבורת הדבש הקטלנית Apis mellifera scutellata. מקור התמונה: Thiago Gama Oliveira, Flickr

חוקרים במשרד החקלאות האמריקאי מזהים בדבורה הקטלנית התנהגויות והתאמות פיזיולוגיות שעשויות להשפיע על הכלאתם ועל שרידותם של הזן האירופאי והאפריקאי גם יחד. הם מדווחים כי באזורים הטרופיים והסוב-טרופיים, תרומתה הגנטית וההתנהגותית של הדבורה הקטלנית היא הדומיננטית בהכלאות עם הזן האירופאי ואילו באקלים ממוזג ניכרת שליטה של הזן האירופאי. החוקרים מציעים כי קיים קשר בין טמפרטורה לשיחור: העדפת שיחור לאבקה או לצוף עשויה להיות התאמה לתנאים אקולוגיים שונים, שכן העדפת אבקה מאפשרת ספיגה מוגברת של חומרי הזנה וייצור מוגבר של צאצאים באזורים הטרופיים. העדפת צוף, לעומת זאת, מאפשרת לאגור דבש בכמות גדולה יותר לשרידות טובה יותר בחורף הקר.


מקורות

Harrison, J.F., J.H. Fewell, K.E. Anderson, and G.M. Loper. 2006. Environmental physiology of the invasion of the Americas by Africanized honeybees. Integrative and Comparative Biology pp. 1-13. Online athttp://www.ars.usda.gov/research/publications/Publications.htm?seq_no_115=207530, accessed on May 5, 2008.

Kunzmann, M.R., S.L. Buchman, J.F. Edwards, S.C.Thoenes, and E.H. Erickson. 1995. Africanized Bees in North America. In: LaRoe, E., G.S. Farris, C.E. Puckett, P.D. Doran, and M.J. Mac (Eds). Our Living Resources: a Report to the Nation on the Distribution, Abundance, and Health of U.S. Plants, Animals, and Ecosystems. Washington, DC: U.S. Department of the Interior – National Biological Service. pp. 448-451.

Sanford, M. and H. Glenn. 2005. African honey bee: what you need to know. Fact Sheet ENY-114. Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Online athttp://edis.ifas.ufl.edu/MG113, accessed on May 5, 2008.

USDA Agricultural Research Service map of the spread of Africanized honey bee by year. January 2007. Online atwww.ars.usda.gov/ahbmap, accessed on May 5, 2008.

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. לדף הבית של הערכה לחצו.
הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.
 
אופן ציטוט הערכה:
Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388

משאבי הוראה