עד לאחרונה, הסתמכו חוואי אוכמניות במזרח קנדה על כ-70 מינים מקומיים של חרקים להאבקת הגידולים שלהם. בין 1969 ל-1978 רוססו שדות האוכמניות של ניו ברונזוויק הדרומית בפניטרותיון, חומר הדברה על בסיס זרחן אורגני, אשר נועד לצמצם אוכלוסיות של עש מזיק ביער סמוך. החל מ-1970 ובמשך מספר שנים הצטמצמו יבולי האוכמניות באזור הנגוע וברחבי ניו ברונזוויק בהשוואה ליבולים במדינות השכנות. הצניחה ביבולים התרחשה בהתאמה לירידות משמעותיות בגודל אוכלוסיות הבר של מיני בומבוס מקומיים.
 
פיטר קוואן בחן את הקשר בין שתי המגמות. הוא מצא שתוכנית הריסוס הנרחבת הייתה הגורם לירידה בגודל אוכלוסיות דבורי הבר, וכתוצאה מכך לירידה ביבול האוכמניות. מסקנה זו הייתה מבוססת על תצפיות שהראו כי דלדול האוכלוסיות של דבורי הבר מתרחש רק לאחר ריסוס אזור בחומר ההדברה. בנוסף לכך, דבורי בומבוס גוססות ומתות, שנאספו משדות שנחשדו כמזוהמים, הכילו ברקמותיהן את חומר ההדברה.
קציר אוכמניות. מקור התמונה: Keith Weller, USDA

קציר אוכמניות. מקור התמונה: Keith Weller, USDA


מקורות

Kevan, P.G., C.F. Greco, and S. Belaoussoff. 1997. Log-normality of biodiversity and abundance in diagnosis and measuring of ecosystemic heath: pesticide stress on pollinators on blueberry heaths. Journal of Applied Ecology 34: 1122 – 1136.

Kevan, P.G. and R.C. Plowright. 1995. Impact of pesticides on forest

pollination. In: Armstrong, J.A. & W.G.H. Ives (Eds). Forest Insect Pests in Canada, Ottawa, Canada: Natural Resources Canada. pp. 607-618.

Kevan, P.G. 1975. Pollination and environmental conservation. Environmental Conservation 2(4): 293–297.
דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. לדף הבית של הערכה לחצו.
הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.
 
אופן ציטוט הערכה:
Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388

משאבי הוראה