המסרים העיקריים המובאים להלן הם סדרה של עובדות על האבקה. אתם מוזמנים לבחור מהעובדות ולהתאימן לקהל היעד שלכם, או להשתמש בהן כמדריך למצגות בנושא.

כללי

 • אנשים רבים חושבים על אלרגיות בשומעם את הביטוי אבקת פרחים, אבל לאבקת הפרחים יש תפקיד חיוני בבריאות הסביבה שלנו. גרגרי האבקה - המכילים את תאי המין הזכריים של הצמח – חייבים לעבור מהאבקן לצלקת של אותו פרח או של פרח אחר, כדי שהצמח יוכל לייצר פירות וזרעים. חלק מהצמחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אולם רוב הצמחים בעלי הפרחים זקוקים לעזרתו של בעל חיים לתהליך ההאבקה.

 • בעלי חיים מאביקים הם חלק משמעותי ממגוון המינים על פני כדור הארץ. ההערכה היא שכ-200,000­-300,000 מינים של חסרי חוליות, כגון חיפושיות, פרפרים, עשים, זבובים, יתושים ודבורים, ובנוסף לכך כ-2,000 מינים של חולייתנים, ביניהם עופות, יונקים וזוחלים, משמשים כמאביקים.

 • יותר מ-70 אחוזים ממיני הצמחים בעלי הפרחים תלויים בחרקים, בציפורים, בעטלפים ובבעלי חיים אחרים להאבקת הפרחים שלהם.

 • לפחות 30% מ-1,500 מיני הצמחים המשמשים כגידולים חקלאיים תלויים בדבורים ובחרקים אחרים להאבקה.

יתרונות כלכליים

 • מאביקים ממלאים תפקיד חשוב בייצור של עשרות גידולים חקלאיים. יבולים אלו כוללים רבים מהמרכיבים של התזונה היומיומית שלנו, כגון עגבניות, מלפפונים, פלפלים, אבוקדו, אבטיחים, תפוחים, משמשים, שקדים ותות שדה. מאביקים ממלאים תפקיד חשוב בייצור של כ-30 אחוזים מתזונת האדם, סיבים, שמני מאכל, תרופות ממקור צמחי ותוצרים חשובים אחרים ברחבי העולם כולו.

 • התועלת השנתית של דבורת הדבש המסחרית בחקלאות בארצות הברית הוערכה בשנת 2000 בכ-14.6 מיליארד דולר.

 • בארצות הברית תרומת מאביקי בר מקומיים, ובעיקר של דבורי בר, מוערכת בכשלושה מיליארד דולר לערך האבקת היבולים.

 • נקבת דבורת האוכמנית הדרומית מדגימה את המשמעות הכלכלית של מאביקי בר. במהלך השבועות הספורים בחייה כבוגרת, היא מבקרת בכ-50 אלף פרחי אוכמנית, ומביאה להתפתחות כ-6,000 אוכמניות בנות שיווק בשווי של כ-75 דולרים.

 • מחקרים מהעמק המרכזי בקליפורניה הראו כי 35 מינים או יותר של דבורי בר מקומיות מספקים שירותי האבקה לחווה אחת. נמצא כי הם יכולים להאביק באופן מספק גם יבולים עם צורכי האבקה "כבדים", למשל אבטיחים. באבטיחים נדרשת העברה של למעלה מ-1,000 גרגירי אבקה לכל פרח בשעות ספורות כדי לקבל פרי הניתן לשיווק.

 • דבורי בומבוס ידועות זה זמן רב כמאביקות של גידולים חקלאיים וצמחי בר. החל מתחילת שנות התשעים של המאה ה-20 הן מגודלות באופן מסחרי ומשמשות להאבקה בחממות, בעיקר של עגבניות, אך גם של פלפלים, תות שדה, חצילים וקישואים. לאחרונה החלו להשתמש בהן גם להאבקה במטעים פתוחים של אבוקדו, אגסים, שקדים ודובדבנים.

צמצום אוכלוסיות המאביקים

 • דוח מועצת המחקר הלאומית האמריקאית בנושא מצב המאביקים בצפון אמריקה מבהיר באופן חד-משמעי כי מצב אוכלוסיות המאביקים ביבשת מידרדר. הדוח מונה גורמים כמו אובדן בתי גידול, שימוש בחומרי הדברה ומחלות (במיוחד בדבורת הדבש) כגורמים עיקריים למצב. הדוח מדגיש את הצורך הדחוף בפעולות לשימור המאביקים ובתי הגידול שלהם.

 • מינים רבים של מאביקי בר נמצאים בדעיכה. הפרעות במערכות האבקה מקומיות וירידה באוכלוסיות של מספר מיני מאביקים דווחו בכל היבשות למעט אנטארקטיקה.

 • מספר הכוורות המסחריות של דבורי דבש בארצות הברית ירד ביותר מ-50 אחוזים מאז 1945, והשארית שנותרה הצטמצמה מאז בעוד 50 אחוזים, מחצית מהם במהלך שנות התשעים.

 • "הפרעת התמוטטות המושבה" היא כנראה תוצאה של גורמים אחדים החוברים יחדיו בהשפעתם על הדבורים: מחלות, טפילים ולחצי סביבה וממשק. מומחים רבים סבורים שהדעיכה של הדבורים ממחישה את הסכנה הרובצת לפתחנו כשאנחנו מסתמכים על מין מאביק בודד לרוב צרכינו בהאבקה.

 • שני האיומים הגדולים ביותר למאביקי בר הם קיטוע ואובדן של בתי גידול. אזורי שיחור מזון ואתרי קינון של בעלי חיים מאביקים נמצאים בסכנה כאשר שטחי בר מוסבים לצורכי מגורים, חקלאות או מרעה.

 • שימוש בחומרי הדברה יכול להוות גם הוא איום גדול על חרקים מאביקים. שינוי בסוג חומר ההדברה ובזמן ההדברה, הימנעות מריסוס יתר, בקרה טובה יותר ושיטות של חקלאות אורגנית יכולים לצמצם את שיעור התמותה של המאביקים.

 • ההשפעה של מחלות, מחוללי מחלות וטפילים על אוכלוסיות מאביקים היא מקור לדאגה. דבורי דבש מבויתות מושפעות לרעה מקרדיות טפיליות, ממחלות ומפתוגנים. דבורי בומבוס המגודלות לצורכי מסחר נפגעות גם הן ממחלות, וקיימת עדות על כך שהמחלות יכולות להתפשט ממושבות מסחריות למושבות בר בסביבת החממות.

 • מחקר נוסף הוא הכרחי כדי לשפר את ההבנה על הדינאמיקה של ההאבקה ועל ההשלכות של היעלמות המאביקים. אנו צריכים ללמוד יותר על ההשפעה של קוטלי מזיקים, רעייה, כריתת עצים והתפשטות השטח עירוני על אוכלוסיות בר של מאביקים. כן נדרשת למידה נוספת על המשמעות של הצטמצמות אוכלוסיות מאביקים והפוטנציאל להכחדתם ועל הזיהוי של חשיבות כלכלית ביחסי מאביק-צמח.


דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. לדף הבית של הערכה לחצו.

הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America

תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388

משאבי הוראה