מעל ל-99% מהערבות ומסוואנות האלונים בעמק ווילאמט
(Willamette) באורגון נעלמו. בחווה מקומית, חוות ג'פרסון הממוקמת דרומית לסיילם (Salem), משקמים יותר מ-800 דונם של בתי גידול של ערבות, אלונים וגדות נחלים בפרויקט מעורר השראה. החווה שייכת למארק וג'ולי קראוטמן, שהם גם הבעלים של משתלת "נבטי מורשת" (Heritage Seedlings). הפרויקט מנוהל על ידי הבוטנאית לינדה בוייר.
מטרתו העיקרית של הפרויקט היא לבסס אוכלוסיות גדולות ומגוונות מבחינה גנטית של צמחייה מקומית, כולל מינים המצויים בסכנת הכחדה. חרקים, ובעיקר חרקים מאביקים, נחשבים לחלק בלתי נפרד מהמערכת שאותה הם משקמים. פה ושם אפשר למצוא כתמים קטנים של צמחיית העשבוניים המקורית, אולם החלק הארי של השטח עבר רעיית יתר או כוסה על ידי סבך שיחים ויער אלונים צפוף. כדי להתמודד עם מיני הצמחים הזרים, ננקטו כמה דרכי פעולה, כמו למשל שימוש בקוטלי עשבים, גיזום והסרה של עצים ושיחים וקציר של עשבים.
התכנון הוא להשיב לבית הגידול יותר מ-45 מינים אנדמיים של חד-שנתיים רחבי-עלים וחמישה מינים אנדמיים של עשבוניים. ההשבה תיערך בשטח של כ-400 דונם של בית גידול ערבתי ותיערך באמצעות שיטות שונות של זריעה. בנוסף לכך, ליצירת מגוון אזורי קינון לדבורים, חלק מהאלונים יישמרו כפי שהם וחלקם ייגזמו, ואזורים שונים על הקרקע יישארו חשופים מצמחיה.
הפרויקט ממומן על ידי בני הזוג קראוטמן, בשיתוף עם ארגונים ממשלתיים וארגונים פרטיים שונים. ניתן לקרוא על פרויקטים נוספים של בני הזוג באתר הפרטי שלהם: http://www.heritageseedlings.com/stewardship.htm
אלונים לבנים כיסו בעבר שטחים נרחבים בצפון מערב ארה"ב. אלו הוחלפו ביערות מחטניים לטובת תעשיית העץ. מקור התמונה: Patrick M, Flickr

אלונים לבנים כיסו בעבר שטחים נרחבים בצפון מערב ארה"ב. אלו הוחלפו ביערות מחטניים לטובת תעשיית העץ. מקור התמונה: Patrick MFlickr


מקורות

Heritage Seedlings, Inc. http://www.heritageseedlings.com/stewardship.htm, accessed May 5, 2008.

Lynda Boyer, Heritage Seedlings, personal communication, (2000)
דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. לדף הבית של הערכה לחצו.
הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388
 

משאבי הוראה