פיקוסים הינם משאב חשוב לאדם ולבעלי חיים בחברות רבות של יער טרופי. באזורים מסוימים עשויים הפיקוסים לספק עד 70% מתזונתם של מיני חולייתנים. בעולם ידועים 750 מיני פיקוסים, ורובם מואבקים על ידי צרעות. הצרעות מצידן תלויות בזרעי הפיקוס המתפתחים כמקור מזון לזחלים. עד לאחרונה, נהוג היה לחשוב שמרבית מיני הפיקוס תלויים במין אחד של צרעה כמאביק הבלעדי שלהם. מחקרים חדשים גילו שמיני פיקוסים רבים מסתמכים על כמה מיני צרעות להאבקה.

לרוב פיקוסים נחשבים כמיני מפתח, מכיוון שהם רכיב מרכזי המקשר בין מינים רבים במערכת האקולוגית. פגיעה באוכלוסיות פיקוסים כתוצאה מכריתת עצים סלקטיבית או הפרעה סביבתית אחרת, עלולה להביא לתוצאות הרות-אסון. הפרעות כאלה עשויות להתחיל שרשרת הכחדות של מינים רבים התלויים בהם, כולל פרימטים ועופות. התוצאות יכולות להיות דומות גם אם תיעלם אוכלוסיית המאביק הבלעדי של מין פיקוס, למשל בגלל שימוש יתר במדבירי חרקים.

ג'ודית ברונסטין ועמיתיה ערכו מחקר על מיני פיקוסים ומאביקיהם בניסיון להבין את השפעות הקיטוע על קיום האוכלוסיות. מטרת המחקר הייתה לקבוע כמה עצי פיקוס צריכים להישאר בשטח נתון בשביל לקיים אוכלוסיה בריאה של צרעות. מסקנתם הייתה שדרושים 95­-294 עצים ממין אחד של פיקוס כדי לקיים אוכלוסיית צרעות במשך ארבע שנים לפחות. מחקר נוסף מצא כי 300 עצים הוא המספר המינימלי הנדרש לתמיכה באוכלוסייה לטווח הארוך.

Ficus carica. צילום:  BioLib.cz

Ficus carica. צילום:  BioLib.cz


מקורות

Bronstein, J.L. 1992. Seed predators as mutualists: ecology and evolution of the fig-pollinator interaction. In: Insect-Plant Interactions. Vol. IV, E. Bernays E. (Ed). Boca Raton, FL: CRC Press. pp.1–44.

Janzen, D.H. 1979. How to be a fig. Annual Review of Ecology and Systematics 10: 13–51.

Molbo, D., C.A. Machado, J.G. Sevenster, K. Laurent and E.A. Herre. 2003. Cryptic species of fig-pollinating wasps: implications for the evolution of the fig–wasp mutualism, sex allocation, and precision of adaptation. Proceedings of the National Academy of Sciences 100(10): 5867–5872.

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. לדף הבית של הערכה לחצו.
הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:
Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388

משאבי הוראה