מטרות השיעור
 • התלמידים יזהו את המשאבים, את התהליכים ואת ההשלכות של פעילויות היומיום על הסביבה.
 • התלמידים יתארו את הקשרים שבין אוכלוסייה, רמת חיים, כלכלה ונושאים סביבתיים.
 • התלמידים ידונו בדרכים שבהן אפשר לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית.
הפעילות
הדגשת הקשרים שבין רמת החיים, גודל האוכלוסייה וההשפעה על הסביבה;
התמקדות בפתרונות לצמצום טביעת הרגל האקולוגית.
הדפים העיקריים באתר משאבי הטבעמשך הפעילות
120 דקות
גיל
ד'-י"ב. הדיון יותאם לגיל התלמידים.
תחומי הדעת
מדעים, ביולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, כלכלה
מיקום הפעילות
כיתה
ציוד וחומרים
 1. דף בריסטול גדול – אחד לכל קבוצה של שלושה-ארבעה תלמידים.
 2. 2­-3 עטים בצבעים שונים לכל קבוצה של שלושה-ארבעה תלמידים.
 3. דף הגדרה ומרכיבים של טביעת הרגל האקולוגית
מושגי יסוד
 • טביעת רגל אקולוגית
 • אוכלוסייה
 • צריכה

מהלך הפעילות

חלק א' – היכרות עם המשחק (25 דקות, דיון כיתתי)
 
 • הציגו את התפיסה של טביעת הרגל האקולוגית – הגדרה ומרכיבים.
 • דונו בהשפעות ההדדיות של כלכלה, סביבה וחברה על בסיס האיור.
 • הביאו מוצרים יומיומיים באריזתם המקורית (למשל קופסת מיץ, עוגיות, כוסות שתייה, משחקים ועוד) ובקשו מהתלמידים לנהל דיון באשר לטביעת הרגל האקולוגית של ייצור כל מוצר (ייצור, הובלה והפצה, אשפה ועוד) ואיך אפשר היה לייצר את המוצר בצורה מקיימת יותר (למשל שימוש בחומרים אחרים, ייצור מקומי, מיחזור).

 

חלק ב' – הפעילות (60 דקות, בקבוצות)
 
 • כל קבוצה צריכה לדון בכל המשאבים, התהליכים וההשלכות הקשורים לאחד ממרכיבי טביעת הרגל האקולוגית, למשל ארוחה שהם אוכלים, כלי תחבורה שבו הם נוסעים, פריט לבוש שהם לובשים ועוד. למשל: משאבים ותהליכים שנדרשו כדי לייצר ארוחה של פסטה ברוטב עגבניות. על הקבוצה לכתוב במרכז הדף את שם הארוחה, וממנה לשרטט חיצים. ליד כל חץ עליהם לציין משאב או תהליך שנדרש כדי לייצר את הארוחה (השקיית עגבניות, השקיית חיטה, קציר חיטה, שינוע, אריזה של הפסטה וכו').
 • כדי שהפעילות תהייה מובנת, נהלו דיון עם הכיתה על דוגמה אחת. שאלו אותם למשל מה נדרש כדי לייצר המבורגר (פרה, לחמנייה, חסה וכו'). יש כמה צעדים בין הפרה להמבורגר. מהם הצעדים האלה? (למשל קציר של עשב, טחינה של הבשר ועוד). כדי להכין את ההמבורגר יש להוביל את הבשר, לבשל את הבשר וכו'. חשבו על כל הצעדים שנדרשים כדי לייצר את המוצר שבחרתם – שטח חקלאות, מים, ציוד חקלאי, מקפיא, חומרי הדברה, דלק, אנרגיה חשמלית, תחבורה, שיווק ועוד. מהי ההשפעה של כל אחד מהתהליכים והטכנולוגיות האלה (למשל בליה של הקרקע, תשטיפים של חומרי הדברה, זיהום אוויר, סלילת כבישים ועוד). הסתמכו על המידע בדף על גורמי השינוי העולמי.
 • חלקו את הכיתה לקבוצות של שלושה ארבעה תלמידים בקבוצה.
 • תנו לכל קבוצה אחד מהתרחישים המדגימים מרכיב אחד של טביעת הרגל האקולוגית ובקשו מהם להתחיל לשרטט את המשאבים והתהליכים שנדרשים כדי לקיים את התרחיש. דוגמאות לתרחישים:הארוחה האהובה עליי; אמצעי התחבורה שאיתו הגעתי לבית הספר; פריט הלבוש האהוב עליי.
 • כדי לסייע לתלמידים אפשר לשרטט על הלוח טבלה דוגמת הרצ"ב:
 

פריט/מרכיב

ממה הוא עשוי?

אילו משאבים נדרשים?

האם נדרשת תחבורה?

מהן ההשלכות?

.

 

 

 • הקציבו לדיון ולמילוי הטבלה 20 דקות. עודדו את התלמידים להיות יצירתיים ולחשוב על כל הדברים שקשורים לבחירה שלהם.
 • לאחר שסיימו את השרטוט שלהם, בקשו מהתלמידים לנהל דיון על הדרכים שבאמצעותן אפשר לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית בהקשר למוצר שהם בחנו.
 • בקשו מכל קבוצה להציג את השרטוט שלה ולדווח לכיתה על הממצאים ועל הפתרונות שלהם. כאשר התלמידים מציגים את הפתרונות שלהם, הזכירו להם שעליהם להתמקד בדרכים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית. למשל, במקום להגיד לא לנסוע במכונית, יש להציע את האפשרויות האחרות (אם קיימות) – לרכוב על האופניים או ללכת ברגל. 
 
חלק ג' – דיון (30 דקות, דיון כיתתי)
 
דונו עם התלמידים בשאלות הבאות:
1. חשבו את טביעת הרגל האקולוגית שלכם על פי שאלון טביעת הרגל האקולוגית. השוו את נתוני טביעת הרגל האקולוגית שלכם לזו של אזרחים במדינות שונות.
2. מה יכולות להיות ההשלכות אם גודל האוכלוסייה בחברה שלנו היה גדול פי שניים, וכל האנשים היו נהנים מרמת החיים שלנו?
3. מה יכולות להיות ההשלכות אם כל אזורי העולם היו חיים ברמת החיים שלנו? כיצד זה יכול להשפיע על הכלכלה, הסביבה, החברה והפוליטיקה?
4. כיצד אפשר להמשיך לקיים רמת חיים מספקת ולצמצם את טביעת הרגל האקולוגית?
 
חלק ד' – הרחבה
 
בקשו מהתלמידים לכתוב מכתב/חיבור על טביעת הרגל האקולוגית. עליהם לשים לב לנקודות הבאות:
 • הסבירו בקצרה מהי טביעת הרגל האקולוגית.
 • הציעו דרכים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית (הצעות הגיוניות).
 • כתבו טיעונים לשכנוע למה כדאי וצריך לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית. לחילופין, אם אתם חושבים שאין צורך לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית הסבירו למה.
 
 
מחנכים מוזמנים לעשות שימוש שלא למטרות רווח במערך פעילות זה. 
אין לעשות שימוש מסחרי כלשהוא או שימוש למטרות רווח בחומרים אלו
 
הפעילות עובדה מתוך חומרי הלמידה של Facing the Future. עיבוד: צוות קמפוס טבע.
 
נשמח לקבל משוב ולשמוע איך הייתה הפעילות. בהצלחה!

משאבי הוראה