מטרות השיעור
 • התלמידים יחוו את הטרגדיה של נחלת הכלל.
 • התלמידים ישקלו את ההשלכות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות של דיג יתר.
 • התלמידים יקבעו ויסבירו אפשרויות צריכה ויבחינו בין צריכת יתר ובין צריכה מקיימת.
הפעילות

משחק הדמיה בנושא של דיג אשר ימחיש לתלמידים כיצד טכנולוגיה, גידול אוכלוסין והתנהלות הדיגמשפיעות על היקף הדיג מדי שנה. במהלך עונות הדיג, יגלו התלמידים שכדי לשמר את כמות הדגים, עליהם לפנות גם למקורות מזון אחרים.

הדפים העיקריים באתר משאבי הטבע
משך הפעילות
90 דקות
גיל
ד'-י"ב. הדיון יותאם לגיל התלמידים.
תחומי הדעת
מדעים, ביולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, כלכלה
מיקום הפעילות
כיתה
ציוד וחומרים
 1. חרוזים
 2. קערות פלסטיק, אחת לכל קבוצה של ארבעה-חמישה תלמידים
 3. קערה עם 20 חרוזים לכל קבוצה
 4. כפיות, אחת לכל קבוצה של ארבעה-חמישה תלמידים
 5. קשיות שתייה, אחת לכל תלמיד
 6. שעון עצר
 7. דף יומן דיג
מושגי יסוד
 • ניהול משאבים
 • הטרגדיה של נחלת הכלל
 • קיימות

מהלך הפעילות

חלק א' – היכרות עם המשחק (15 דקות, דיון כיתתי)
 
החלק הראשון של הפעילות הוא דיון מונחה.
 • שאלו את התלמידים אם הם שמעו על המונח "קיימות".
 • השתמשו בהגדרה המופיעה באתר משאבי הטבע כדי להסביר להם את המונח ומשמעותו.
 • שאלו מדוע קיימות צריכה להיות מטרה חשובה לחברה ומה יכולים להיות האתגרים בהגשמה של המטרה הזאת. אמרו לתלמידים שהיום הם יצאו לדוג ויחקרו אחדים מהנושאים האלה.

 

הסבירו לתלמידים את חוקי המשחק:
 • כל תלמיד יהיה דייג. קיומו של כל דייג תלוי ביכולתו לדוג. ·
 • החרוזים מייצגים את דגי האוקיינוס. ·
 • כדי לשרוד, כל דייג צריך לדוג לפחות שני דגים בכל סיבוב. ·
 • כאשר הדיג מתחיל, התלמידים צריכים להחזיק את ידיהם מאחורי גבם ולהשתמש בחכה כדי לתפוס "דגים" מהאוקיינוס.
 • לאחר שדגו עליהם לשים את הדגים בסירה שלהם – בקערה שיש לכל תלמיד. ·
 • מספר הדגים שנשארים לאחר הדיג מייצג את האוכלוסייה המתרבה – על כל דג שנותר יש להוסיף דג חדש לאוקיינוס.

 

 

חלק ב' - המשחק (30 דקות, בקבוצות)
 
 • חלקו את התלמידים לקבוצות של ארבעה-חמישה תלמידים בכל קבוצה. בקשו מכל קבוצה לבחור שם של אוקיינוס.
 • תנו לכל קבוצה קערה ולכל תלמיד קשית (חכה) ודף לרישום הדיג.
 • הניחו ליד כל קבוצה קערה עם חרוזים.
 • אמרו "התחל דיג" ותנו לתלמידים כעשרים שניות לעונה הראשונה של הדיג.
 • כל תלמיד ימלא בדף את מספר הדגים שתפס.
 • דייגים אשר לא דגו לפחות שני דגים יוצאים מהמשחק.
 • הוסיפו דג חדש אחד בעבור כל דג שיש בקערה.
 • אפשרו לדייגים להחזיק את חכותיהם בזמן הדיג הנוסף כדי להדגים טכנולוגיה חדשה.
 • לאחר עונת הדיג השנייה תנו לכל תלמיד כפית, כדי להדגים ציוד דיג מתקדם עוד יותר. המשיכו את המשחק לעונת הדיג השלישית.
 • שאלו את התלמידים מה קרה כאשר קבוצה מסוימת דגה את כל הדגים שבאוקיינוס שלה. כיצד הדייגים ישרדו עכשיו? (אפשרות אחת היא לעבור לאוקיינוס אחר). אפשרו לתלמידים לפלוש לאוקיינוסים של קבוצות אחרות כאשר האוקיינוס שלהם מידלדל, אבל אל תגידו להם מראש שהם יכולים לעשות זאת. דייגים יכולים לעבור לאוקיינוס אחר כקבוצה או להתפצל.
 • חזרו על הדיג ועל הרישום עד אשר מושגת רמה של קיימות או עד אשר כל האוקיינוסים מידלדלים.
 
 
חלק ד' – דיון (30 דקות, דיון כיתתי)
 
דונו עם התלמידים בשאלות הבאות: ·
 • כיצד הרגשת כאשר הבנת שדלדלת את אוכלוסיית הדגים שלך? ·
 • כיצד הרגשת כאשר דייגים אחרים הצטרפו לקבוצת הדיג שלך? ·
 • כיצד הפעילות הזאת קשורה לאוקיינוס האמיתי ולנושאי דיג? ·
 • מהן הדרכים האפשריות לדוג באופן מקיים? ·
 • אילו חוקים יכולים לסייע (למשל להגביל את סוג אמצעי הדיג שאפשר לעשות בהם שימוש, להגביל את מספר הפרטים מכל מין שאפשר לדוג, לקבוע עונות דיג קצרות יותר)? ·
 • מה קורה למשאב כאשר הצריכה שלו גוברת ללא גבול, הטכנולוגיה מתפתחת במהירות והמשאב מוגבל?
 • האם יש משאבים משותפים ידועים באזור שלנו או בחברה שלנו? אם כן, מהם הנושאים הדומים אשר עולים ואיך אפשר לנהל אותם באופן מיטבי? לדוגמה, אוויר הוא משאב משותף – איך אנחנו מתמודדים עם זיהום אוויר? ייעור או רעייה יכולים גם הם לעורר סוגיות כאלו. אפשר גם לדבר על פארקים בעיר, על גנים לאומיים ועל שטחי ציבור אחרים.
 
 
מחנכים מוזמנים לעשות שימוש שלא למטרות רווח במערך פעילות זה.
אין לעשות שימוש מסחרי כלשהוא או שימוש למטרות רווח בחומרים אלו.
 
הפעילות עובדה מתוך חומרי הלמידה של Facing the Future. עיבוד: צוות קמפוס טבע.
נשמח לקבל משוב ולשמוע איך הייתה הפעילות. בהצלחה!

משאבי הוראה