סדרת מצגות זו פותחה כחלק מסדרת מערכי הוראה לתלמידי בית הספר על נחל שחמון, אילת.
המצגות נועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. מותר, ואף רצוי, להפיץ את המצגת לתלמידים, לעמיתים ולחברים.

© ניתן לעשות במצגת שימוש חוזר שלא למטרות רווח. אנא - שמרו על זכויות היוצרים. יש להקפיד על אזכור שמות יוצרי התכנים והתמונות.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.

התלמידים בוחנים את מושג הקיימות ודנים בשלושת המעגלים של כלכלה, סביבה וחברה. 

מקור: Flickr, Nganguyen

משחק הדמיה בנושא של דיג, אשר ימחיש לתלמידים מהו ניצול יתר של משאב טבע ויהווה בסיס לדיון על פיתוח בר-קיימה.

Array

התלמידים מדמים הפקה של דלק וחווים את הקושי בהפקה של משאב לא מתחדש. 

תלמידים מזהים את המרכיבים של טביעת הרגל האקולוגית וקובעים את מדד טביעת הרגל האקולוגית שלהם. 

Array

התלמידים בוחנים את מידת הקיימות בבית הספר ומציגים את תוצאותיהם ואת המלצותיהם לכיתה.

התלמידים לומדים על משאבי המים בעולם ועל זמינות המים לשימושם של האדם ומינים אחרים

התלמידים חוקרים דרכים להגברת הקיימות של אורח חייהם. 

משאבי הוראה