אזורי רבייה וגידול ימיים – בתי גידול ימיים לאורך החופים ובאזורי הרים תת-ימיים המהווים בתי גידול בשלבי הרבייה וחממות לגידול הצעירים.
 
לפניכם ערכת הסברה בנושא של שירותי המערכת האקולוגית של אזורי גידול ורבייה ימיים. הערכה כוללת:
מקור התמונה: Flickr, Ippei & Janine Naoi
אזורי רבייה וגידול ימיים מספקים שירות חיוני גם למערכת האקולוגית של האוקיינוסים וגם לאדם:
  •  הם מאפשרים לקבוצה גדולה של יצורים ימיים לשרוד.
  • הם הכרחיים לשמירת התפקוד של מערכות אקולוגיות חופיות.
  • הם מספקים מדגה לצורכי מסחר ופנאי.
מקור: Flickr, cskk
מארג החיים בחופים ובימים תלוי באזורים רבייה וגידול שמתפקדים כפעוטון לדגים, לסרטנים, לרכיכות וליצורים ימיים צעירים אחרים. שירותי הפעוטון שבתי הגידול האלה מספקים תלויים בבריאות המערכות האקולוגיות החופיות, ואלו תלויות בבריאותן של מערכות המים המתוקים ושל הימים.
 
הקשר בין מערכות מים שונות – מתוקים, מליחים ומלוחים – מופרע בקלות כאשר אנו מתעלמים מהאיזון הנדרש בין איכות המים וכמות המים שהאדם ושאר הטבע צורכים, או כאשר השימוש שלנו במרחב ובמשאבים מונע ממינים אחרים להשתמש בהם.

המסרים העיקריים המובאים להלן הם עובדות נבחרות על אזורי רבייה וגידול ימיים, המיועדות לקהל הכללי. אתם מוזמנים לבחור מהעובדות ולהתאימן לקהל היעד שלכם, או להשתמש בהן כמדריך למצגות. באפשרותכם להתייחס גם לדף העובדות.

חופיות להקניות עוצרות במהלך הנדידה לאכילת הביצים של סרטני הפרסה. מקור התמונה: Flickr, Paul Williams
  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם בתי גידול שמאפשרים את שרידותם של פרטים צעירים של דגים, סרטנים, רכיכות ומינים ימיים אחרים. רבים מיצורים אלו חשובים לאדם – לדיג ולפעילויות פנאי. בתי הגידול האלה חיוניים לרבייה של מינים ימיים רבים; אם נשנה את ייעודם או נפגע בהם, היבול של מיני המסחר ירד או יחדל להתקיים.
  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם גם חלק חשוב מיחסי הגומלין בין מערכות ימיות ויבשתיות. הם מקור המזון שמקיים את המגוון הביולוגי של האוקיינוסים ותומך במספר רב של מיני עופות, יונקים ובעלי חיים אחרים.
תצלום כתם הנפט מלווין MODIS/TERRA כשהוא מתקרב לשפך נהר המיסיסיפי. גודל הכתם 5,843 קמ"ר. מקור התמונה: flickr
שלוש דוגמאות מארצות הברית ממחישות את מגוון האיומים והתהליכים שמתרחשים בבתי גידול ימיים.
 

הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America.
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery
 

משאבי הוראה