בשנת 1991 הוכרזו כמה שמורות ללא דיג ואיסוף בארבעה איים בדרום-מזרח טסמניה –גוברנור, מריה, טינדרבוקס וניינפין. האי מריה הוא השמורה הגדולה ביותר, הכוללת כשבעה ק"מ של קו חוף מוגן. האי טינדרבוקס, השני בגודלו, הוא בעל שני ק"מ של חוף מוגן, ושני האיים הנוספים בעלי ק"מ קו חוף כל אחד. בה בעת נבחרו אתרים לא מוגנים מחוץ לשמורות, כדי שאפשר יהיה לבחון את ההשפעה של על ההגנה בהשוואה לשוניות שאינן מוגנות.

במשך חמש שנים נערכו סקרים לפחות פעם בשנה. בסקרים נמצא שמספר מיני הדגים וחסרי החוליות בשמורת האי מריה היה גבוה באופן יחסי בהשוואה לאתרים שמחוץ לשמורה, אך לא היה שונה באופן משמעותי מהשמורות הקטנות יותר. שכיחותם של הדגים הגדולים עלתה באי מריה בהשוואה לאתרים שמחוץ לשמורה, בעיקר בגלל עלייה בגודלם ובשכיחותם של שני מיני דגים. מיני דגים אחרים גדולים שהיו על סף הכחדה בגלל דיג מסיבי בשונית, נמצאו באיים מריה וטינדרבוקס. הצפיפות של הדגים הגדולים לא עלתה בשני האתרים הקטנים.

הגידול במימדים ובצפיפות צריך להיות מתורגם לגידול בתוצרי הרבייה, מכיוון שבעלי חיים גדולים הם ככל הנראה בוגרים מינית ומספר הביצים שהם מייצרים גדל עם גודל הגוף. השאלה האם הגידול העצום בפוטנציאל הרבייה בא לידי ביטוי באוכלוסייה בעלייה במספר הפרטים הצעירים לא נבחנה באופן ישיר, אך המגמה של הדייגים לקבע רשתות ולדוג בגבולות השמורה מציעה שאולי קיים "יצוא" של דגים בוגרים וסרטני סלעים.

חקר השמורות שבהן חל איסור דיג ואיסוף הראה ששוניות החוף הטסמני מסוגלות לתמוך בצפיפויות גבוהות יותר של סרטני הסלעים ושל דגים בעלי חשיבות מסחרית מאשר אזורים אחרים, אך הם עברו דיג יתר. רמות דיג נוכחיות, שמכוונות בעיקר לדגים שאינם בוגרים, הן הרבה מעבר ליכולת הקיימות של אזור זה.

סרטן הסלעים. מקור התמונה: Flickr

סרטן הסלעים. מקור התמונה: Flickr

בשמורת האי מריה חלה עלייה ניכרת בשפע הפרטים של סרטן הסלעים, וגודלם של בעלי חיים הגדולים שנצפו גדל בכ-15 מ"מ בכל שנת ניטור. מחוץ לשמורה שפע הפרטים נשאר יציב ומעט מאוד פרטים עברו את המינימום של הגודל הממוצע עבור אותו מין. הביומסה הכוללת של הסרטנים בשמורת האי מריה גדלה ביותר מסדר גודל במהלך המחקר, וסך כל הביומסה של הלובסטרים מעל הגודל הממוצע גדלה פי 20. המגמה בגידול במימדים ניכרה בכל השמורות.


מקור

Edgar, G.J. and Barrett, N.S. 1999. Effects of the declaration of marine reserves on Tasmanian reef fishes, invertebrates, and plants. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 242: 107-144.
 
 
 
דפים אלו הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. לדף הבית של הערכה לחצו.
הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America.
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery

משאבי הוראה