מטרות השיעור
 • הפנמת המושג קיימות
 • פיתוח כישורי חקר ועבודת צוות
 • פיתוח כישורי שכנוע וקידום קיימות בקרב עמיתים (תלמידים אחרים) ומקבלי החלטות (צוות בית הספר, הרשות המקומית וכו')
הפעילות
התלמידים בוחנים את מידת הקיימות בבית הספר ומציגים את תוצאותיהם ואת המלצותיהם לכיתה:
 • התלמידים יחקרו את המרכיבים של טביעת הרגל האקולוגית של בית הספר.
 • התלמידים יקבעו את רמת הקיימות של בית הספר.
 • התלמידים ימליצו המלצות לשיפור רמת הקיימות של בית הספר.
 • התלמידים יחליפו ידע ורעיונות על קיימות ודרכים להשגתה.
הדפים העיקריים באתר משאבי הטבע
משך הפעילות
90 דקות + פעילות בית ספרית מחוץ למסגרת הלימודים בהתאם למידת ההרחבה
גיל
ד'-י"ב. הדיון יותאם לגיל התלמידים.
תחומי הדעת
מדעים, ביולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, כלכלה
מיקום הפעילות
כיתה וחצר בית ספר
ציוד וחומרים
 • דף סקר – אחד לכל קבוצה
 • כפפות חד-פעמיות
 • מאזניים
 • נגישות לאינטרנט
מושגי יסוד
 • קיימות
 • טביעת רגל אקולוגית
 

מהלך הפעילות

חלק א' – היכרות עם המשחק (45 דקות, דיון בכיתה)
 
 • חזרו על המושג של טביעת הרגל האקולוגית. שאלו את התלמידים כיצד המושג של טביעת רגל אקולוגית קשור לקיימות.
 • אמרו לתלמידים שבמהלך הפרויקט הם יערכו סקר על מצב הקיימות של בית הספר. בסקר ייבחנו ארבעה מרכיבים: 1. אנרגיה, 2. מים, 3. תחבורה, 4. אשפה.
  אלו כמובן לא המרכיבים היחידים של קיימות, אבל הם נותנים מושג כללי על טביעת הרגל האקולוגית של בית הספר.
 • תוצאות הסקר ישמשו את התלמידים לכתיבת כתבה או מאמר ו\או מצגת על מצב הקיימות בבית הספר ועל טביעת הרגל האקולוגית של בית הספר. 
 
חלק ב' – הפעילות (20 דקות כל מפגש, בקבוצות)
 
מפגש 1
 
הסבירו לתלמידים את חוקי הפעילות:
 • חלקו לתלמידים את דפי העבודה של הסקר והסבירו להם מהם הדברים שעליהם לבחון ולתעד לכלול במאמר ו\או במצגת.
 • חלקו את הכיתה לקבוצות של שלושה-ארבעה תלמידים בקבוצה. מנו לכל קבוצה אחראי.
 • בקשו מהתלמידים או סייעו להם לאתר את אנשי הקשר בבית הספר שמהם אפשר ללמוד על טביעת הרגל האקולוגית של בית הספר (אנשי אחזקה, צוות ניהול, תלמידים).
 • קבעו מועד להחזרת דפי הסקר.

 

מפגש שני
 
 • הנחו את התלמידים כיצד יש לכתוב מאמר לעיתון או לבנות ולהציג מצגת.  במאמר\מצגת ייכללו תוצאות הסקר של הקבוצה. כן יש לכלול לפחות שלוש המלצות לדרכים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של המרכיב שנבדק ממרכיב זה (אנרגיה, מים, תחבורה ואשפה). המאמר\מצגת צריכים להיות ברורים ומעניינים. המטרות הן לשפר את המודעות של האחרים לנושא טביעת הרגל האקולוגית ולצמצומה.
 • בתום הפרויקט תציג כל קבוצה את ממצאיה לכיתה ו\או תפרסם אותם בעיתון בית הספר.
 
חלק ג' – הרחבה
 
 • הצגת תוצאות הסקר וההמלצות לשינוי בפני כלל בית הספר, בפני מקבלי החלטות ועוד.
 • התלמידים יערכו הצבעה לבחירת ההמלצה החשובה ביותר והישימה ביותר. אפשר לנהל את ההצבעה כמערכת בחירות.
 
דפים נלווים לפעילות:
 
 
לקריאה נוספת:
 
 
 
מחנכים מוזמנים לעשות שימוש שלא למטרות רווח במערך פעילות זה.

משאבי הוראה