פליטות הפחמן הדו-חמצני עלו ב-36% בין השנים 1998 ו-2008, משיעור ממוצע של 22 מיליארד טונות ל-30 מיליארד טונות (כלל-עולמי). העלייה בשיעור הפליטות גבוהה יותר במדינות המתפתחות (64%, 29% לנפש), בין היתר בגלל צמיחה כלכלית והשקעה הולכת וגדלה בפיתוח, בתשתיות ובייצור במדינות מתפתחות כמו ברזיל, הודו וסין.

הערכות אחרונות מעידות שפליטות הפחמן הדו-חמצני הצטברו בשנת 2010 לכדי 30.6 מיליארד טונות. הבדלים גדולים ניכרים בין אזורים ומדינות – 80% מהפליטות מקורן ב-19 מדינות, בעיקר אלו עם רמות גבוהות של פיתוח כלכלי ו/או אוכלוסייה גדולה.

סך הפליטות של פחמן דו-חמצני במדינות המפותחות עלה בכ-8%, ולמרות ירידה מתמדת של כ-18% בשיעור הפליטות הממוצע לנפש, סך הפליטות עדיין גבוה פי עשרה משיעור הפליטות במדינות המתפתחות. נוסף על כך, ברבות מהמדינות המפותחות חלה ירידה בשיעור הפליטות עקב מעבר הייצור למדינות מתפתחות, אך חלה עלייה בשיעור הפליטות שמקורו בצריכה.

למעלה: סך הכל פליטות פחמן דו-חמצני בשנים 1992 - 2008 במדינות מפותחות ומתפתחות. למטה: פליטות פחמן דו-חמצני לנפש בשנים 1992 - 2008 במדינות מפותחות ומתפתחות

מאגר הידע