בקצה מארג המזון נמצאים אוכלי פגרים שניזונים מבעלי חיים מתים. בארץ נפוצים הצבוע המפוספס וכמה מיני עופות דורסים. האוכלוסייה של רובם נפגעה כתוצאה מפעילות האדם וחלקם נמצאים בסכנת הכחדה. אוכלי הפגרים ניזונים מבעלי חיים שונים, שחלקם תלויים במארג המזון של עץ השיטה, ולכן גם אוכלי הפגרים מהווים חלק מהמארג של השיטה.

רחם (Neophron percnopterus)

רחם. צילום: Kousik Nandy

הרחם ניזון בעיקר מפגרים, אך הוא גם צד יונקים קטנים ונחשים. מקורו חזק, קצר ועבה והוא מותאם לקריעת הבשר והגידים ממזונו. הרחם מיוחד בין העופות ביכולתו להשתמש בכלים: הוא זורק אבנים מן האוויר על ביצים שהוא שודד כדי לשבור אותן. הרחם נמצא בסיכון בישראל בעקבות הרעלות ושימוש בחומרי הדברה.

צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)

צבוע מפוספס. מקור: CalPhotos, Gerald and Buff Corsi

הצבוע מצוי באפריקה, במזרח התיכון ובהודו. הצבוע ניזון בעיקר מפגרים והוא מגוון את תזונתו בפירות ובעלי חיים קטנים. אוכלוסיית הצבוע נפגעה בעקבות פינוי פגרים על ידי האדם.

נשר מקראי (Gyps fulvus)

נשר מקראי. מקור: Flickr: EOL Images, Àlex Milian

הנשר הוא עוף דורס שניזון מפגרים. הוא נפוץ בארצות אגן הים התיכון. הנשר מצויד במקור חזק, ארוך ומאונקל שמאפשר לו לבתר את הבשר, ובעיניים חדות שמסוגלות להבחין בפגרים מגובה של מאות מטרים וממרחק של קילומטרים רבים. הנשרים בישראל נפגעו מאד כתוצאה מהרעלות, מצמצום מקורות המזון, מהתחשמלות ומהפרעות לקינון.

מאגר הידע