המגוון הביולוגי הוא השונות שבין כל היצורים החיים בכדור הארץ: מווירוס מיקרוסקופי, פטריית קרקע ואצה חד-תאית ועד בעלי חיים וצמחים מורכבים וגדולים. אורגניזמים אלו מתקיימים ביבשה, בים ובמים מתוקים ויוצרים בהם מערכות אקולוגיות מורכבות.

המגוון הביולוגי כולל את הרמות הבאות:

מעטפת היצורים החיים היוצרים את המגוון הביולוגי ייחודית בהשוואה למערכות אחרות על פני כדור הארץ. היא ייחודית לא רק במידת המורכבות, בדינמיות ובשונות שלה, אלא גם במידה שבה פעילות האדם משפיעה, משנה והורסת את המבנה והתפקודים שלה. 

המגוון הביולוגי, דרך מגוון התהליכים הביו-גיאוכימיים, מושפע ממרכיבי כדור הארץ האחרים - הקרקע (הליתוספרה), המים (ההידרוספרה) והאוויר (האטמוספרה) ומשפיע עליהם.

שלוש תמונות שמייצגות את המגוון הביולוגי וחשיבותו

תפיסת המגוון הביולוגי

המונח מגוון ביולוגי - biodiversity, המתאר את מגוון החיים על פני כדור הארץ, כה שגור כיום בשפה המדעית, עד כי קשה להאמין שהוא הומצא אך לפני שני עשורים, באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת.

המונח גובש בקהילת המדענים האמריקאית כדי לשנות את ההתייחסות לטבע, הן בקהילה המדעית והן בציבור הרחב, ובעיקר כדי להסב את תשומת הלב הציבורית ושל קובעי המדיניות לתהליך של אובדן מינים ואובדן של מערכות אקולוגיות בקצב שלא היה כדוגמתו בעבר. 

תפיסת המגוון הביולוגי באה להדגיש כי המגוון הביולוגי מתקיים בכל מקום על פני כדור הארץ, במערכות אקולוגיות טבעיות ובאלו שהן מעשי ידי אדם. תפיסת המגוון הביולוגי פותחה כדי להסב את תשומת לב הציבור, הקהילה המדעית ופעילי הסביבה לחשיבות שירותי המערכות האקולוגיות וחיוניותם לקיום החיים על פני כדור הארץ; למצבה המידרדר של הביוספרה, או ליתר דיוק למשבר המגוון הביולוגי; ולעובדה שהחלטות הנוגעות למגוון הביולוגי משפיעות גם על רווחת האדם. תפיסת המגוון הביולוגי מדגישה את הערכיות של הביוספרה מתוך ראייה מערכתית כוללת. 


מאגר הידע