משפחת הדגניים התפתחה לפני 70-50 מיליון שנה. חיטת אמר (emmer – Tricum dicoccum), שהייתה הזן הראשון שבוית על ידי האדם, התפתחה לפני 500,000-300,000 שנה בעקבות הכלאה טבעית שהתרחשה בין שני דגנים בעלי שני עותקי גנום (דיפלואידים): חיטת בר דיפלואידית (Tricum urartu) ובן-חיטה מהמין Aegilops speltoides. חיטת אמר מכילה ארבעה עותקים גנומיים (טטרפלואידית) – שניים שמקורם בחיטה ושניים שמקורם בבן-החיטה.

האדם החל ללקט ולאכול חיטה, אך עדיין לא לגדלה, לפני 19,000 שנה. הממצאים הקדומים ביותר של ליקוט חיטה התגלו באתר אוהלו II על שפת הכנרת. באתר זה נמצאו עדויות גם לעיבוד החיטה להכנת קמח ולאפייה. רק כעבור 9,000 שנה החל האדם לגדל בעצמו חיטה. החיטה הראשונה שגודלה הייתה חיטת בר. האדם ברר חיטים בעלות תכונות רצויות לו במשך אלפי שנות גידול חיטה, עד שנוצרה חיטת האמר המבויתת, שהיא בעלת תכונות שונות מזו של חיטת אמר הבר. חיטת אמר המבויתת היא תוצר טטרפלואידי של הכלאת שני מיני דגנים. הגידול החקלאי של חיטת האמר התפשט מאזור הסהר הפורה מזרחה לכיוון הים הכספי. בתחומי התפוצה החדשים שאליהם הגיעה חיטת אמר גדלו בר זני דגנים נוספים. 

לפני 9,000 שנה עברה חיטת האמר המבויתת הכלאה טבעית נוספת עם בן-חיטה מהמין Aegilops tauschii. זן החיטה שהתקבל- Triticum spelta הכיל שישה עותקים גנומיים (הקספלואידי). הכלאה זו התרחשה ככל הנראה מדרום וממערב לים הכספי. לפני 8,500 שנה התרחשו מוטציות בשני המינים של החיטה המתורבתת (T. dicoccum ו-T. spelta). מוטציות אלו גרמו לשינוי בעטיפת גרגירי החיטה. בעקבות השינוי נוצרו זנים בעלי גרגיר חופשי, כלומר זנים שבהם ניתן להפריד בקלות את המוץ מן התבן. אלו התפתחו לשני זני החיטה הנפוצים כיום.

ציוני דרך בביות החיטה. מעובד מתוך: New Hall Mill

ציוני דרך בביות החיטה. מעובד מתוך: New Hall Mill


מקורות ומידע נוסף

דניאל זהרי. מוצא החיטים התרבותיות. מתוך: חיטי-בר וחיטים תרבותיות (1970) בעריכת הלל אופנהימר. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית.

J Dubcovsky and J Dvorak (2007) Genome plasticity a key factor in the success of polyploid wheat under domestication. Science 316: 1862-1866

Daolin Fu, Cristobal Uauy, Assaf Distelfeld, Ann Blechl, Lynn Epstein, Xianming Chen, Hanan Sela, Tzion Fahima, and Jorge Dubcovsky(2009) A Kinase-START Gene Confers Temperature-Dependent Resistance to Wheat Stripe Rust. Science 323(5919): 1357-1360

JH Peng, D Sun and E Nevo (2011) Domestication evolution, genetics and genomics in wheat. Molecular Breeding 25:281-301

מאגר הידע