המערכות האקולוגיות החופיות סובלות מדרדור סביבתי משמעותי, והן "בין המערכות המאוימות ביותר בעולם" (דו"ח המילניום). ההרס של מערכות אקולוגיות חופיות וההידרדרות באיכות של מי האוקיינוסים, ביחד עם ניצול ביתר של המשאבים, משפיעים באופן חמור על השרידות של המערכות האקולוגיות החופיות ועל האנשים שתלויים בהן.
תהליכי הדרדור הנרחבים ביותר מתקיימים באזורים שבהם צפיפות האוכלוסייה גבוהה. אחוז השינוי גבוה במיוחד באזורים המקיפים את הים השחור, את הים התיכון ואת דרום אסיה.
  • 51% מהחופים הם באיום בינוני או גבוה כתוצאה מפעילויות פיתוח על החופים.
  • 19% מהשטח העולמי במרחק של 100 ק"מ מהחוף עברו הסבה לשטחי חקלאות או לשטחים עירוניים. 

מבין כלל המערכות האקולוגיות החופיות שתיים זכו לתשומת לב מדעית וציבורית רבה בגלל היקף הנזק שנגרם להן: שוניות אלמוגים ויערות מנגרובים

מפה עולמית של מצב החופים

מקור האיור: UNEP/GRID-Arendal, Vital Water Graphics


מקורות ומידע נוסף

מגמות כדור הארץ - Earth Trends של המכון למשאבי העולם
פרק האזורים החופיים מתוך One Planet Many People: Atlas of our changing environment, פרויקט של ארגון הסביבה של האו"ם.
Marine and Coastal Ecosystems and Human Well-being

מאגר הידע