מרבית הצמחים היבשתיים זקוקים למצע גידול לעיגון מערכת השורשים וכמקור למים, חמצן ונוטריינטים. אחד התהליכים החשובים המתקיימים במערכת האקולוגית הוא מחזור של נוטריינטים על ידי מארג המזון של המפרקים החיים בקרקע ומקיימים את פוריותה – פטריות, חיידקים וחרקים. אלו ניזונים מחומר אורגני מת ומפרקים אותו לנוטריינטים המושבים חזרה לקרקע. תהליכים אלו תורמים לסילוק הפסולת האורגנית ולהעשרת פוריות הקרקע. 
 
חשיבות המגוון הביולוגי לקרקע אינו מסתכם רק בתרומה ליצירת הקרקע וקיום הפוריות שלה; כיסוי צומח יבשתי מונע סחף קרקע ושומר על איכות מי הנגר העילי. הצמחים ושורשיהם מאטים את שטף הזרימה של הנגר העילי, במיוחד באירועים של שיטפונות פתאומיים.

שורשי העצים מחזיקים את הקרקע ומונעים את היסחפותה. בה בעת, העצים מיוצבים על ידי קרקע זו ומקבלים ממנה חומרי הזנה ומים.

סחף קרקע

מקור: Flickr by Vertigogen

סחף של קרקע גורם נזקים לא רק לאזור שממנו נסחפה הקרקע ותשתית הסלע נחשפה, אלא גם למערכות המימיות שאליהן נסחפת הקרקע. הסחף גורם לעליית עכירות המים והעשרתם בנוטריינטים. כתוצאה מכך ישנה פגיעה במערכות האקולוגיות שמתקיימות בהן ולא פעם גם לאאטרופיקציה ולקריסת מערכות אקולוגיות אלו. בגופי מים מתוקים שינויים אלו מביאים כמובן גם לירידת איכות המים לשימוש האדם.

פטריות

פטריות נמצאות בקרקע גם בצורה חופשית, ללא קשר ישיר לשורשי צמחים. פטריות אלה חיות כמפרקות חומר אורגני (ספרופיטיות), והן מפרקות עלי שלכת ותורמות למִחזור החומר האורגני בקרקע. הפטריות מפרישות אנזימים, דוגמת צלולאז, עמילאז, ליפאז, פרוטאז ופוספטאז, המפרקים מקרו-מולקולות והופכים אותן למולקולות הזמינות גם לפטרייה עצמה, אך גם ליצורים אחרים הנמצאים בסביבה, כמו חיידקים, פטריות אחרות וצמחים.

מאגר הידע