המערכות האקולוגיות ברחבי העולם הן התוצר של יחסי הגומלין בין המגוון הביולוגי המתקיים בהם לבין המים, הקרקע והאקלים באותו המקום. המערכת האקולוגית יכולה להיות קטנה מאד, כמו למשל מכלול היצורים והתנאים בעץ מסוים או רחבים ומקיפים כמו למשל האוקיינוס הארקטי. 

מערכות אקולוגיות מוגדרות על פי המאפיינים האקולוגיים של המערכת. זאת שלא כמו החלוקה הביוגאוגרפית של העולם, שמתייחסת גם להיסטוריה של האזור. 

המערכות האקולוגיות שונות זו מזו במגוון בעלי החיים והצמחים. מערכות אקולוגיות יבשתיות נבדלות זו מזו לא פעם באופי הצומח:
  • מבנה הצומח האופייני, לדוגמה עצים, שיחים או עשבוניים;
  • המרווחים בין הצמחים, לדוגמה: יער, בתה, סוואנה;
  • סוג העלווה של הצומח האופייני, לדוגמה, מחטניים או רחבי עלים;
  • וגורמים נוספים כגון אקלים וקרקע.
 
הביומים מתארים את המערכות האקולוגיות העיקריות של כדור הארץ: מדבריות, מישורי עשב, שוניות אלמוגים, אזורי קוטב ועוד. 
טבע עירוני בבית הספר

תלמידים בקמפוס טבע בוחנים את המערכת האקולוגית של הקרקע בגינה בבית ספר אחווה. 

ניתן להבחין בעושר המערכות האקולוגיות גם בסביבתנו הקרובה, למשל בחצר בית הספר: כל עץ מכיל מערכת אקולוגית שלמה; מתחת לאבן או המרצפת מתקיימת מערכת אקולוגית נוספת; והדשא מקיים מערכת אקולוגית שלישית. 

מפת אוקיינוסים עולמית
האוקיינוסים משתרעים על 70% משטחו של כדור הארץ – 361 מיליון קמ"ר. חמשת האוקיינוסים הם (על פי גודלם)הם:
הטונדרה הארקטית

הקוטב הצפוני, או ארקטיקה, הוא אוקיינוס קפוא ויבש שהקרקע בו קפואה תמיד
(permafrost). יבשה זו נקראת גם הטונדרה הארקטית. היא מכוסה קרח ושלג רוב ימות השנה. שטח היבשה כ-5.6 מיליון קמ"ר. 

יער

יערות הם אזורים יבשתיים אשר צורת הצומח האופיינית והשכיחה בהם היא עצים, או במונחים כמותיים - לפחות 40% מהכיסוי הוא של עצים שגובהם מעל לחמישה מטרים.

מישור עשב

מישורי עשב הם נופים פתוחים הנשלטים על ידי צמחים עשבוניים. גובהם של הצמחים העשבוניים נע מכמה סנטימטרים בודדים לגובה של שני מטרים. הגורם העיקרי המשפיע על גובה הצמחייה הוא כמות המשקעים. 

מפת שטחי חקלאות

שטח חקלאות הוא כל שטח המשמש לעיבוד של יבולים חקלאיים, כולל גידולם של חיות משק (איגוד המזון והחקלאות העולמי, FAO). שטחי החקלאות מתפרשים על פני כ-15 מיליון קמ"ר, שהם כ-24% מהשטח היבשתי של כדור הארץ.  

ישוב עירוני

מערכות אקולוגיות עירוניות מתייחדות בכך שיש בהן ריכוז גבוה במיוחד של אנשים ופעילות אנושית בסביבה שחלקים גדולים ממנה בנויים.

מאגר הידע