פטריות כובע הן תוצר יער בעל ערך מוסף, וערך השוק של פטריות בר בעולם מוערך במיליארדי דולרים כל שנה. ההערכה היא שקיימים למעלה מ-2,500 מיני פטריות כובע המתאימות למאכל. הפטריות הן מקור מזון בעל ריכוז חלבון גבוה וחומרים הטובים לבריאות. גם בישראל יש פטריות מאכל רבות, הן ביערות הנטועים והן ביערות הטבעיים. בדרך כלל הן נקטפות על ידי חובבי פטריות לצריכה פרטית.

מעריכים שפטריית המאכל הנקטפת בכמויות הגדולות ביותר מהבר היא נרתיקנית נאה דביקה (Volvariella speciosa) (כטון לשנה), ואחריה אורנייה מצויה (Suillus granulatus), הגדלה בסימביוזה עם עצי אורן ירושלים, אחלמית עירומה  (Lepista nuda)  ואוזנית הכלך (Pleurotus еryngii), הגדלה בסימביוזה עם צמח הכלך וכמובן הפטרייה כמהת המדבר (Leonis Terfezia), הגדלה בסימביוזה עם שמשון יושב. עדיין לא ידוע כמה מיני כמהין גדלים באופן טבעי בארץ, אך כמהת המדבר מאפיינת את האזורים היבשים יחסית באגן הים תיכון.

חשוב לציין כי נוכחות פטריות כובע ביערות ובשטחים פתוחים אחרים תורמת גם לתיירות, לתרבות הפנאי ולבריאות הגוף והנפש של האדם. 

Suillus granulatus . צילום: Eric Smith . מקור: Mushroom Observer

Suillus granulatus . צילום: Eric Smith . מקור: Mushroom Observer


נכתב על ידי דר' סגולה מוצפי, מיקולוגיה ומיקרוביולוגיה יישומית, מיג"ל, מכון מחקר גליל, קרית שמונה והמכללה האקדמית  תל חי

מקורות ומידע נוסף

Boa, E. R. 2004. Wild edible fungi: a global overview of their use and importance to people (Vol. 17). Food & Agriculture Org

Chandra, A. 1989. Elsevier’s dictionary of edible mushrooms. Elsevier, Amsterdam.

Christensen, M. and Larsen, H. O. 2005. How can collection of wild edible fungi contribute to livelihoods in rural areas of Nepal. Journal of Forest and Livelihood, 4: 50-55.

Kagan-Zur, V. and Roth-Bejerano, N. 2008. Studying the brown desert truffles of Israel. Israel Journal of Plant Sciences, 56: 309-314.

Wang Y. and I. R. Hall. 2004. Edible Ectomycorrhizal Mushrooms: Challenges and Achievements. Canadian Journal of Botany 82: 1063-1073

מאגר הידע