קיומו של האדם ורווחתו תלויים במגוון הביולוגי ובשירותים שהמערכות האקולוגיות מספקות.
 
המערכות האקולוגיות יוצרות את התנאים לייצור מזון. מרבית המזון מיוצר במערכות חקלאיות מנוהלות אבל קיים גם חלק נוסף של המזון שמגיע ממערכות טבעיות כגון מערכות מים מתוקים ומלוחים ויערות.

מאגר הידע