• מרבית המים המתוקים שנמצאים על פני השטח רחוקים מריכוזי יישוב ואינם זמינים לשימושה של האנושות.
  • ההערכה היא כי נפח המים המתוקים הזמינים לצריכה של בני אדם נע בין 12,500 ק"מ מעוקב ל-14,000 ק"מ מעוקב.
  • משאבי המים של מדינות רבות באפריקה, במזרח התיכון, במערב אסיה ובחלק ממדינות מזרח אירופה הם מתחת לממוצע העולמי.
  • כתוצאה מגידול מהיר של האוכלוסייה האנושית, פוטנציאל המים הזמין לנפש ירד מ-12,900 מטר מעוקב (אלף ליטר) בשנה בשנת 1970 ל-9,000 מטר מעוקב בשנה בשנת 1990 ולפחות מ-7,000 מטר מעוקב לשנה בשנת 2000.
  • נפח המים הזמין כיום לאדם באזורים מיושבים בצפיפות באסיה, באפריקה, במרכז אירופה ובמזרח אירופה הוא בין 1,200 מטר מעוקב ל-5,000 מטר מעוקב בשנה.
  • נפח המים הזמין לשימוש האנושות בשנת 2025 בעולם כולו צפוי לרדת ל-5,100 מטר מעוקב לנפש בשנה.
  • כמות זו יכולה להספיק לצרכים האישיים של כל אדם ואדם, אם המים היו מחולקים באופן שווה בין אוכלוסיית העולם.
  • כיום ההערכה היא ששלושה מיליארד איש יסבלו ממחסור במים ויוגדרו תחת הקטגוריה של מחסור במים של 1,700 מטר מעוקב לנפש לשנה
  • ההערכה היא שבאסיה ובמזרח התיכון חיים 60% מאוכלוסיית העולם, אך זרימת הנהרות בהם היא רק 36% מהזרימה העולמית, ומרביתה מוגבלת לתקופת המונסון הקצרה. בדרום אמריקה, לעומת זאת, חיים 6% מאוכלוסיית העולם, וזרימת הנהרות שם מהווה 26% מזרימת הנהרות העולמית ( דוגמאות אלו אינן כוללות את נפח מי התהום).

מאגר הידע