העלייה ביבולי הדגנים קשורה באופן שולי בלבד לסך השטח המעובד. העלייה קשורה באופן כמעט מוחלט בהגברה, והשימוש בדשנים הוא בעל תפקיד מכריע בתהליך. התלות הגבוהה במכשור ובחומרים מגדילה את השימוש באנרגיה ומובילה לכך שנדרשות כשבע עד עשר קלוריות של אנרגיה (ברובן של דלק מחצבי) כדי לייצר קלוריה אחת של מזון.
 
באיור מוצג קצב ייצור הדגנים לעומת השטח שמשמש לייצור זה וכמות הדשנים הנדרשת לגידולים.

דשנים חנקניים, אשר השימוש בהם עלה בממוצע ב-1,500 מיליוני טונות מדי שנה, מספקים חומרי הזנה (נוטריינטים) לצמחים ומעשירים את הקרקע, אבל יכולים להוביל לאאוטריפיקציה של מים (פנים-יבשתיים וימיים), ומעלים את רמות השחרור של גזי חממה כמו N2O. 

גרף: מגמות בחלקאות בעשורים האחרונים

מקורות ומידע נוסף

UNEP (2011). Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012). Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi

מאגר הידע