תחום התפוצה הגיאוגרפי של מינים מוגבל על ידי מחסומים טבעיים דוגמת אוקיינוסים, מדבריות, רכסי הרים, נהרות ואזורים בעלי תנאים שאינם מתאימים למחייתם. בנוסף לכך, יחסי גומלין עם מינים אחרים, ובעיקר תחרות על אותם משאבים, מגבילים את תחום התפוצה של המינים השונים. 

צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים ליוו את האדם למקומות שאליהם הוא נדד לאורך כל ההיסטוריה של המין האנושי. בדרך זו נעקפו פעמים רבות מחסומי התפוצה הטבעיים של המינים. העברת מינים ממקום למקום הייתה במקרים רבים מכוונת: חוסר ודאות לגבי העתיד, יחד עם הרצון להמשיך ולאכול מזון מוכר, הביאו את האנשים הנודדים הראשונים לקחת איתם בכליהם זרעי דגנים ושורשים, עופות ובעלי חיים נוספים. בדרך זו התפשטו דגני המאכל וחיות המשק המבויתות ברחבי כדור הארץ. 
מגמה זו תפסה תאוצה החל מהמאה ה-15 וההתפשטות הקולוניאליסטית. המתיישבים האירופאים שנדדו לאמריקה, לאוסטרליה, לאפריקה ולדרום מזרח-אסיה, הביאו איתם מינים של גידולים חקלאיים, חיות מחמד, צמחי נוי ומיני בר כדי להעשיר את עולם הטבע של אמריקה ואוסטרליה במינים מוכרים מהעולם הישן של אירופה, אסיה ואפריקה. לדוגמה, עיזים וחזירים שוחררו על ידי יורדי ים אירופאים באיים לא מיושבים כמו הגלפגוס, כדי שיהיה להם מקור מזון בביקורים חוזרים באיים, וציפורי שיר ומינים ראויים לציד מאירופה שוחררו באמריקה ובאוסטרליה כדי להביא את עולם התרבות – השירה, הספרות והציד – לנופים החדשים.
הפצת מינים על ידי האדם אינה מוגבלת רק ליבשה. גם בים מועברים מינים שונים, במכוון או בשוגג, מבית גידול אחד לאחר. אחת הדרכים העיקריות שבהן מהגרים המינים בים היא במי נטל של אניות. כדי לייצב את משקלן של ספינות משא כשהן ריקות ממטען שואבים לחללים בבטן האנייה מי ים (הנקראים מי נטל). כאשר מעמיסים את המשא שופכים את מי הנטל חזרה לים. כמובן שיחד עם מי הנטל מועמסים לבטן האנייה גם אורגניזמים רבים. כך מינים אלו מועברים מהנמלים שבהם מטען נפרק לנמלים שבהם מטען מועמס.
שיטה מכחילה (Acacia saligna)  צילום: אורי רול

שיטה מכחילה (Acacia saligna) צילום: אורי רול

הפצת המינים הזרים אינה תמיד מכוונת ולא רק מינים "רצויים" מלווים את האדם. " טרמפיסטים" רבים, כאלו שהאדם לא מתכוון לקחת עימו, מלווים את האדם ואת בעלי החיים והצמחים שהוא לוקח עימו. לרוב אלו אורגניזמים קטנים, למשל חרקים וטפילים שונים, או כאלו עם שלבי הפצה קטנים כמו זרי צמחים או ביצי חרקים. אלו נספחים אל האדם בשוגג על גבי הסחורות שהוא מעביר, על כלי התחבורה שבהם הוא מתנייד או על המינים המועברים בכוונה תחילה.

השיטה המכחילה הובאה כבר בימי המנדט הבריטי כדי לסייע בעצירה של נדידת החולות. כיום זהו מין פולש אלים במיוחד בעל השפעה מרחיקת לכת על הסביבה.

מאגר הידע