האדם מביא עמו כמעט לכל מקום שהוא מגיע בעלי חיים מבויתים. המינים הבולטים והנפוצים ביותר הם הכלב והחתול, שמההווים חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני בכל מקום על פני כדור הארץ.

ניתן לחלק את המינים המבויתים לשלוש קבוצות לפי מידת הקשר בינם לבין בני אדם:
  1. חיות מחמד: בעלי חיים המתגוררים בבתי בעליהם וכל צורכיהם מסופקים על ידי הבעלים. אם הם אינם יוצאים מבתיהם אין להם השפעה על בעלי חיים אחרים, אך במקרים רבים חיות מחמד (בעיקר חתולים) משוטטות במרחב הציבורי בחופשיות.
  2. חיות רחוב: בעלי חיים מבויתים הנמצאים בתחומי ערים ויישובים או משוטטים בסמוך להם. הם אינם שייכים לבעלים כלשהם, אך עשויים להסתמך בין היתר גם על משאבים המסופקים על ידי בני אדם באופן ישיר או באופן עקיף (אשפה, שאריות מזון).
  3. חיות שהתפראו: מינים מבויתים החיים ומתרבים בטבע ושורדים בעזרת ציד או חיפוש פגרים. אף אחד מצורכיהם אינו ניתן להם באופן בלעדי על ידי בני אדם.

ההגדרות הללו אינן מוחלטות וקיים רצף בין שלוש הקבוצות, כך שפרט עשוי להשתייך באופן חלקי ליותר מקטגוריה אחת או לעבור מקטגוריה אחת לאחרת. שתי הקבוצות הראשונות נפוצות מאוד בערים. הקקבוצה השלישית מתקיימת אומנם מחוץ לעיר, אך אוכלוסיות הערים והיישובים מהוות מקור בלתי נדלה של פרטים חדשים המצטרפים אליה.


חתולים וכלבים מהווים סכנה ממשית לחיות בר בעיר מכמה סיבות:

 

  • הם טורפים יונקים קטנים ומגוון גדול של עופות וזוחלים ואף נוטים להרוג יותר מן הדרוש להם להישרדותם. לרוב הם ממשיכים לטרוף גם כאשר כל מזונם מסופק על ידי בני אדם (בעיקר חתולים). במקומות רבים בעולם תועדה השפעת חתולי בית על אוכלוסיית חיות בר ונמצא כי לחתולים השפעה רבה ביותר. חתולים אחראים באופן ישיר להכחדתם ולסיכונם של מינים רבים מקבוצות טקסונומיות שונות. יש דיווחים מארצות שונות (כגון ארצות הברית ואנגליה) על טריפה של מאות מיליוני בעלי חיים קטנים מדי שנה.

  • חתולים וכלבים מטופלים, שלא כמו טורפים טבעיים במערכת האקולוגית, בדרך כלל מחוסנים מפני מחלות וזוכים להגנת בני האדם מפני טריפה. בנוסף לכך יש להם לרוב מקור מזון קבוע והם אינם מושפעים משינויים בצפיפות אוכלוסיית הנטרפים.

  • בניגוד לטורפים טבעיים, צפיפות האוכלוסייה של חתולים כמעט ואינה מוגבלת על ידי התנהגות טריטוריאלית, ולעתים קרובות הם אף חיים בחבורות, שלא כמו חתול הבר שהוא בעל חיים יחידאי.

  • בניגוד לטורפים ליליים אחרים חתולים וכלבים בעיר אינם חוששים מבני אדם והם פעילים גם בשעות היום. כתוצאה מכך גדל זמן חיפוש המזון ומגוון מיני הטרף הפוטנציאליים שלהם ביחס לטורפים אחרים.

  • אוכלוסיות החתולים שחיות בעיר ואינן מטופלות צפופות בדרך כלל יותר מאשר אלו של חיות בר ולכן הם מהווים מאגר קבוע של מחלות כגון כלבת, שרטת החתול וטפילים חיצוניים ופנימיים. חלק מהמחלות עלולות לעבור גם לבני אדם במגע ישיר עם חתולים או עם גלליהם.

מקורות ומידע נוסף

 
גבריאלי י., בריקנר ע. (2004). תנו גם לחיות הבר לחיות. הכדור בידינו גיליון 8.

מאגר הידע